Skippa till innehållet

Sol- och vindel

Reservera egen andel i vind- eller solkraftverk!

Vi hyr som första finländska energibolag ut vindkraftsandelar åt våra kunder. Vårt vindkraftverk finns i Mäkelänkangas i Fredrikshamn, på samma ställe, där vi år 2016 tillsammans med sju andra sydfinländska energibolag byggde landets största markmonterade solkraftverk.

Du kan också hyra in din i solkraftverket. Solkraftsandelen är ett lätt och bekymmersfritt alternativ för miljövänlig mikroproduktion, då du exempelvis av någon orsak inte har möjlighet att skaffa egna solpaneler.

Reservera en egen vind- eller solkraftsandel till ett fast månadspris på 3,90€. Eller varför inte hyra en av båda? Då producerar du egen energi optimalt både på sommaren och på vintern.

Den energi som andelarna producerar gottgörs i din elfaktura. Gottgörelsen beräknas enligt Finlands prisområdes månads medel-spotpris minskad med provisionen 0,3 c/kWh (moms 0%)

Dra nytta av husets takyta och börja producera solenergi!

Med solpaneler producerar du extra energi ekologiskt för ditt hem och fritidshus.

Läs mer

Reservera din solpanel eller vindandel!

Fyll i formuläret så ringer vi dig!

  Jag vill reservera: *

  Egen solpanelEgen andel i vindkraft

  Hur många solpaneler eller andelar i vindkraft vill du reservera? *

  Obs! Den energimängd som solpanelen och vindkraften producerar, ersätts i kundens elfaktura. Därför måste beställarens uppgifter vara de samma som i elavtalet.

  Förnamn *

  Efternamn *

  Telefonnummer *

  Epost

  Address *

  Postnummer *

  Ort *

  Förbrukningsplatsens nr (ifall man vet)

  Jag har läs villkoren och godkänner dem *

  Ja