Skippa till innehållet

Trädfällningshjälp

Ifall du vill fälla ett träd på vårt nätområde som ligger i närheten av vår luftlinje, ta först kontakt med en lokal skogshuggare och beställ arbetet av dem. Kunden betalar alltid själv trädfällningen.

Borgå Elnät samarbetar med följande skogshuggare:
Nylands Nätbyggnad (http://www.uudenmaanverkonrakennus.fi/sv/)
Exsane (http://www.exsane.fi/)

Den yrkeskunniga skoggshuggaren avgör hur trädfällningen görs tryggast. Ifall han är av den åsikten att ellinjen bör tas ner eller att trädet ligger för nära högspänningslinjen (tre stycken ledare i stolpen) så skickar vi en elmontör till platsen medan trädfällningen sker. I detta fall är elmontörens arbete gratis för kunden.

Ifall du märker ett träd eller en kvist ligga på linjen, gör en felanmälan.

Till felanmälningen