Siirry sisältöön

Netotus

Netotus

Porvoon Energialla on valtioneuvoston asetuksen mukaisesti käytössä niin sanottu pientuotannon netotus käytössä 15.6.2022 alkaen. Kaikki sähkön pientuottajat, joiden tuotanto on enintään 100 kVA siirtyvät netotuksen piiriin viimeistään 1.1.2023.

Valtioneuvoston asetus netotuksesta

Mitä netotuksella tarkoitetaan?

Asetuksen mukaisella netotusperiaatteella tunnilla voi olla sähkön myynnin ja oston sijasta (vanha käytäntö) vain ostoa tai myyntiä (uusi käytäntö). Kaikesta tunnin aikana tuotetusta ja ostetusta sähköstä tehdään siis yksi nettolaskelma, jonka pohjalta asiakasta joko laskutetaan tai hyvitetään. Tämä ns. netotus alentaa ostetuksi rekisteröityvän energian määrää ja siitä aiheutuvia kustannuksia aina, kun tunnin aikana on myös tuotantoa.

Miten hyödyn netotuksesta?

Pientuottajalle omaan kulutukseen kohdennettu energiantuotanto on keskimäärin edullisempaa kuin tuotannon myynti ylijäämäenergiana. Netotuksen myötä entistä suurempi osa itse tuotetusta energiasta käytetään omassa kiinteistössä, jolloin sähköverkosta ostetuksi rekisteröidyn sähkön määrä vähenee, ja asiakas säästää sähkön ostokustannuksissa. Säästöä kertyy sähkönsiirron sekä energian käyttömaksujen ja sähköveron osalta. Perusmaksuihin netotus ei vaikuta.

Esimerkki 1

Jos ostat tunnin aikana 4 kWh energiaa ja tuotat 2 kWh energiaa, netotettu ostosi, jonka sähköyhtiö laskuttaa, on 2 kWh. Tuottamasi 2 kWh siis alentaa ostetuksi rekisteröidyn energian määrää, jolloin säästät energiakuluissa, siirtomaksuissa ja sähköverossa.

Esimerkki 2

Jos ostat tunnin aikana energiaa 2 kWh ja tuotat 5 kWh, on lopputulos netotettuna 3 kWh ylijäämäsähköä, jonka myyt energiayhtiöllesi. Koska tuotantosi ylittää netotusperusteella kulutuksesi, sinua ei laskuteta tunnin aikana ostamastasi energiasta.

Raportointiin liittyvät muutokset

Netotuksen myötä online-palvelussa näytettävät tiedot muuttuvat. Näet jatkossa netotetut arvot seuraavasti:

Vanha raportointinäkymä

Tuotettu (sininen) ja ostettu (vihreä) energia on eritelty ja laskutetaan ja hyvitetään täysmääräisinä koko seurantajaksolta.

Uusi raportointinäkymä

Tuotanto (sininen) ja kulutus (vihreä) netotetaan, eli niiden erotus joko hyvitetään tai laskutetaan tuntikohtaisesti.

Tarvitseeko minun tehdä jotakin?

Netotuksen käyttöönotto sekä raportointi- ja laskutuspäivitykset hoituvat automaattisesti. Mikäli muutos herättää kysymyksiä, ota meihin yhteyttä, niin käydään asia yhdessä läpi!