Siirry sisältöön

Johdon tervehdykset

Porvoon Energia, se vihreä energiayhtiö

”Luonnollinen valinta” on ollut Porvoon Energian tuplaslogan jo monen vuoden ajan. Paikallisena energiayhtiönä olemme usein se varsin luonnollinen yhteistyökumppani paikkakuntalaisen tarvitessa sähköä tai lämpöä. Itsestäänselvyyteen piiloutuu tekijöitä, joita ei aina tule ajatelleeksi.

Energiantuotanto ei tänä päivänä ole energiayhtiöille mikään automaatio. On myös niitä yhtiöitä, jotka ainoastaan myyvät sitä sähköä, jonka ovat sähkömarkkinoilta ostaneet. Paikallisuudessa on kuitenkin energianäkökulmasta monta etua. Lähituotettu energia on aina suotuisampaa ympäristölle kuin se, joka on tuotettu kauempana tai tuotu maahan ulkomailta. Lähienergian jokainen tuotannon askel tunnetaan. Paikalliset tuotantolaitokset ja niiden pyörittämiseen vaadittavat verkostot työllistävät paljon ihmisiä ja osallistuvat yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen – ei pelkästään kaupungille vuosittain maksettavien osinkojen muodossa. Paikallinen energiayhtiö sponsoroi myös yleensä paikallista toimintaa. Ilman energiayhtiöitään monet paikalliset urheilu- ja kulttuuritapahtumat eivät koskaan toteutuisi.

Porvoon Energian vuosi 2016 sujui suunnitelmien mukaisesti. Porvoon kaupungin omistuspoliittinen kokonaistavoite kohtuullisesta tuloksesta, ympäristöystävällisestä toiminnasta ja asiakkaita tyydyttävästä ja alueen kehitystä tukevasta tariffipolitiikasta täyttyi. Liikevaihto nousi 64,9 miljoonaan euroon ja käyttökate 14,0 miljoonaan euroon.

Porvoon Energia myy sataprosenttisen hiilidioksidivapaata sähköä, alkuperätakuin varmennettua pohjoismaista vesivoimaa ja EKOenergiaa. Kaukolämmön tuotannossa käytimme 91-prosenttisesti uusiutuvia polttoaineita, metsähaketta ja biokaasua 7 % sekä polttoöljyä 2 %.

Joulukuun 12. päivä perustimme liiketoimintakaupalla Keravan Energian kanssa urakointiyhtiön Uudenmaan Verkonrakennus Oy, jonka tavoitteena on tehostaa verkonrakennustoimintaa sekä kasvaa ja kehittyä alan trendien mukaisesti. Uusi yhtiö aloitti toimintansa huhtikuussa 2017, jolloin 24 henkilöä siirtyi uuteen yhtiöön niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy ylsi myös asetettuiin tavoitteisiin. Yhtiön panostukset toimitusvarmuuteen ovat vastanneet suunnitelmia 38 prosenttia sähköverkosta ollessa maakaapeloitu. Tavoite vuodelle 2028 on 60 %. Yhtiön investoinnit myrskyvarmaan sähköverkkoon on antanut 99,98 prosentin toimitusvarmuuden.

Toimintavuoden 2016 aikana Porvoon Energia uusi myös markkinointi- ja viestintästrategiansa. Päivitimme verkkosivumme, visuaalisen yritysidentiteettimme ja liityimme sosiaaliseen mediaan. Osallistuimme erinäisiin paikallisiin ja kansallisiin ympäristö- ja ekotapahtumiin.

Porvoon Energia jatkaa työtään kohti hiilidioksidivapaata tulevaisuutta. Olemmehan jo täyttäneet EU:n asettamat vaatimukset vuodelle 2050.

Patrick Wackström
toimitusjohtaja

Tyyntä myrskyn silmässä

Ulkoapäin saattaa vaikuttaa siltä, että energiayhtiö tekee sitä yhtä ja samaa – energiaa. Energiantuotanto ei ole asia, jota kansalainen yleensä aktiivisesti miettii. Ja miksi pitäisikään. Kaikki on hyvin niin kauan, kun seinästä tulee sähköä. Vai onko?

Väittäisin, että energiayhtiö on se kulissi, jonka takana rakennetaan tulevaisuutta konkreettisemmin kuin missään muualla yhteiskunnassa. Energiayhtiöissä tehdään joka päivä sellaisia linjavetoja, jotka vaikuttavat suoraan jokaisen suomalaisen elämään, ja useasti yllättävän nopeallakin aikataululla.

Vuonna 2016 Porvoon Energia omaksui täysin uudenlaisia yhteistyön muotoja ja otti merkittäviä harppauksia kohti hiilivapaata yhteiskuntaa. Yhtiö rakensi Suomen suurimman maa-asenteisen aurinkovoimalan yhdessä seitsemän muun eteläsuomalaisen energiayhtiön kanssa, ja aloitti samalla toisen aurinkovoimalan rakentamisen Porvoon jäteveden puhdistamolle. Tätä kirjoittaessa kaupunkilaisten käyttövesi puhdistuu jo uusiutuvalla energialla. Syksyllä valmistui myös uusi biolämpövoimala, joka tuottaa loviisalaisille maan vihreintä kaukolämpöä. Nämä suurelle yleisölle varsin näkymättömät muutokset todistavat arvonsa yhteiskunnan pienenevänä hiilijalanjälkenä heti, kun ne otetaan käyttöön.

Suhteellisen vakaa sää ilman kovia tuulia ja pakkaspiikkejä säästi sähkönkäyttäjät pahemmilta sähkökatkoilta ja vaikuttivat positiivisesti yhtiön tulokseen – kuten myös osinkoihin, joita yhtiö maksaa omistajalleen, Porvoon kaupungille. Tasaisuuteen ja toimitusvarmuuteen panostettiin vielä lisää, kun ilmakaapeleita vaihdettiin maakaapeleiksi juuri siellä, missä vaurioita pahalla kelillä on aikaisemmin tupannut syntymään. Vuonna 2016 päätettiin sähköverkkourakoinnin siirtämisestä uuteen yhtiöön, kun Porvoon Energia yhteistyössä Keravan Energian kanssa perusti Uudenmaan Verkonrakennuksen. Jatkossa kaapeloinneista ja muista käytännön kenttätöistä vastaavat siis tutut tekijät uusissa vaatteissa.

Tasaista ei kuitenkaan ollut sähkömarkkinoilla, jossa toimijat joutuivat totuttelemaan rajusti muuttuvaan ekosysteemiin. Markkinoille ilmestyi yhä enemmän uusia sähkön myyjiä, jotka eivät tuota energiaa itse. Sähkön myynnin irtautuminen sähkön tuotannosta sekä uusiutuvien energiantuotantomuotojen reipas esiinmarssi ravistelivat totuttuja kauppatapoja ja aiheuttivat ikäviä lieveilmiöitä. Itäisellä Uudellamaalla kiristynyt kilpailutilanne ilmeni harhaanjohtavana sähkönmyyntinä, kun haastavat energiayhtiöt pyrkivät kasvattamaan osuuttaan valheellisella argumentoinnilla. Kiristyvä kilpailutilanne ei kuitenkaan horjuttanut Porvoon Energian asemaa yhtenä maan edullisimmista energiayhtiöistä. Yhtiön myymän sähkön, kaukolämmön ja siirtomaksujenkin maltillinen hintataso on ennakoivan ja hyvin johdetun toiminnan tulosta.

Tulevaisuuteen voi siis katsoa hyvillä mielin, kulissien takana käytävästä väännöstä huolimatta. Porvoon Energia on tällä hetkellä yksi maan vihreimpiä energiayhtiöitä – ellei jopa kaikkein vihrein, jos tätä ominaisuutta mittaavia instrumentteja olisi. Toteamus perustuu tehtyyn työhön, joka kommunikoituu siinä, että yhtiö on täyttänyt EU:n vuodelle 2050 asettamat energia- ja ilmastotavoitteet jo nyt, vuosikymmeniä etuajassa. Yhtiön kaikki myymä sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa, päästötöntä ja varmennettu alkuperätakuin. Paikallisuudessa on arvo, jonka todellakin voi mitata rahassa.

Iso kiitos koko yhtiön henkilökunnalle erinomaisista suorituksista ja hyvästä yhteistyön vuodesta!

Johan Söderberg
Hallituksen puheenjohtaja