Siirry sisältöön

Sähköturvallisuus

Sähkön käyttö on turvallista, kun muistaa perussäännöt, eikä ota turhia riskejä. Sähkötapaturmat ovat harvinaisia. Suurin osa sähkölaitteista aiheutuvista onnettomuuksista johtuu viallisista tai virheellisesti korjatuista laitteista, huolimattomuudesta, varomattomuudesta tai siitä, ettei sähkölaitetta käytetä käyttöohjeiden mukaisesti.

Sähköturvallisuusvinkkejä

 • Käytä sähkölaitteita oikein ja vain niille tarkoitetuissa paikoissa.
 • Huolehdi viallisten laitteiden ja asennusten huollosta.
 • Muista varovaisuus sähkön kanssa kosteissa tiloissa ja ulkona. Älä myöskään kosketa sähkölaitetta, kun olet märkä.
 • Jätä omat viritykset tekemättä ja käytä ammattilaista sähkötöissä.
 • Muista, että pistotulpan irrotus pistorasiasta täytyy suorittaa pitämällä kiinni koko pistotulpasta, ei vain johdosta.
 • Älä säilytä johtoja kuumien pintojen läheisyydessä, esim. patterin päällä.
 • Älä kuivaa vaatteita kiukaan yläpuolella tai sähkölämmittimen päällä. Se on yleinen rakennuspalojen syttymissyy.

Sähköpistokkeet ja sulakkeet

Kodeissa on yleensä kahdenlaisia pistorasioita: vanhanmallisia maadoittamattomia ja maadoitettuja. Jos sähkölaitteen pistotulppa ei sovi pistorasiaan, laite on väärässä paikassa. Älä yritä itse muuttaa maadoittamatonta pistorasiaa maadoitetuksi.

Sulake on elektroniikassa ja sähkötekniikassa käytetty komponentti, jolla pyritään suojaamaan sähkölaitteen sähköisiä osia ylikuormitus- tai vikatilanteissa. Lisäksi sulakkeilla suojataan sähköjohtoja liialliselta kuormitukselta (tulipalon vaara). Palanutta sulaketta ei saa korjata, vaan se on aina korvatta uudella, samankokoisella sulakkeella.  Kun epäilet, ettei sähkölaite toimi palaneen sulakkeen vuoksi, tarkista ensin sulaketaulusta mikä sulake on palanut. Palaneesta sulakkeesta on yleensä irronnut sen päässä oleva merkkinasta.

Sulakkeen vaihtaminen

 • Katkaise sähköt pääkytkimestä (nolla-asento)
 • Tarkista, että sulakkeen varokekansi on ehjä. Jos posliini on murtunut, voivat sormet koskettaa posliinin alla olevia jännitteisiä metalliosia. Vioittuneen varokekannen tilalle on älittömästi syytä hankkia uusi kansi.
 • Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. Mikäli sulake ei irtoa varokekannen mukana varokepesästä, aseta varokekansi takaisin ja yritä uudelleen. Tarkista palaneen sulakkeen suuruus sulakkeesta irronneen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen väritunnuksesta ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle varokekanteen.
 • Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen.
 • Kytke sähköt päälle pääkytkimestä.

Vialliset sähkölaitteet

Seuraa sähkölaitteiden kuntoa kotona. Ehjät ja toimivat sähkölaitteet ovat turvallisia, mutta viallisesta koneesta voi tulla hengenvaarallinen. Vie viallinen kodinkone aina korjattavaksi siihen erikoistuneelle ammattilaiselle. Sähkölaitteita saavat korjata Tukesin rekisteröimät sähköalan asennus- ja huoltoliikkeet.

Sähkö ja vesi

Sähkö ja vesi ovat yhdessä vaarallinen yhdistelmä. Älä käytä sähkölaitteita ollessasi kylvyssä tai suihkussa. On hengenvaarallista kuivata hiuksia hiustenkuivaajalla, samalla kun rentoutuu kylvyssä.

Pesutilan lattia kannattaa aina kuivata ennen kuin käyttää hiustenkuivaajaa. Sähkölaite tulee sijoittaa kylpyhuoneessa niin, ettei se voi vahingossakaan pudota veteen. Pistorasiaan liitetyssä sähkölaitteessa on aina jännite, vaikka sitä ei käytetäkään.

Keittiön sähkölaitteet on pidettävä pois roiskuvan veden läheltä.

Älä kuivata vaatteita kiukaan tai sähkölämmittimen päällä. Vaatteet voi tippua kiukaalle ja aiheuttaa tulipalon, joka pahimmassa tapauksessa polttaa koko asunnon.

Ulkotilat

Ulkotilat ovat aina vaativia sähkölaiteiden käyttöpaikkoja. Ulkotiloissa sähkölaitteisiin kohdistuu kosteutta, alhaisia ja korkeita lämpötiloja, siitepölyä jne. Ulkotiloissa laitteiden käyttö on usein ”ronskimpaa” ja ne ovat alttiita mekaaniselle rasitukselle.

Lue lisää

Jatkojohdon käyttö

Jatkojohdot on tarkoitettu periaatteessa tilapäiskäyttöön. Harkitse kiinteän pistorasian asennuttamista ko. laitteelle, jos jonkun sähkölaitteen syöttöön joudutaan käyttämään pitkäaikaisesti jatkojohtoa.

Lue lisää