Siirry sisältöön

Markkinointiviestintä

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys esiin viestinnässä

Energiamarkkinoiden ailahtelevaisuus lisäsi vuonna 2016 yhtiöiden halua erottautua joukosta ja löytää uusia ansaintatapoja. Kovan kilpailun synnyttämät markkinointiviestinnälliset lieveilmiöt, kuten harhaanjohtava puhelinmyynti, hintakikkailu ja viherpesu, eli pinnallinen ympäristöystävällisyys, joka ei lähemmin tarkasteltuna ulotu retoriikkaa syvemmälle, leimasivat myös tätä ajanjaksoa. Tämän keskellä Porvoon Energian asema vastuullisena ja läpinäkyvänä yhteiskunnallisena toimijana kuitenkin vahvistui entisestään. Yhtiön arvoja päätettiin lähteä viestimään aktiivisemmin ulospäin.

Rakensimme vuoden 2016 aikana omat viestinnälliset kanavamme sellaisiksi, että ne vastaavat muuttuvan maailman tarpeita. Uudistimme verkkosivumme ja asiakaslehtemme sekä raikastimme visuaalisen ilmeemme. Avasimme sosiaalisen median kanavamme ja ryhdyimme tuottamaan omaa verkkosisältöä, jotta voimme kertoa siitä, mitä yhtiössämme ja laajemminkin energia-alalla tapahtuu. Tavoitteena oli luoda ympäristö, joka selkokielistää joskus hieman jähmeänä ja etäisenä koetun energia-alan ja tuo sen lähemmäksi tavallista sähkönkuluttajaa. Esimerkiksi kertomalla sähkökatkoista Facebookissa ja vastaamalla siellä yksittäisten asiakkaiden yhteydenottoihin koemme olevamme läsnä oikeassa paikassa – siellä, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Samalla palvelemme entistä paremmin myös muita sidosryhmiämme, kuten lehdistöä.

Syksyllä 2016 Porvoon Energia lähti mukaan hankkeeseen, jollaista ei energia-alalla ole aikaisemmin toteutettu. Pelastetaan talvet -kampanja kannusti suomalaisia ehkäisemään ilmastonmuutosta vaihtamalla sähkösopimuksensa maailman ainoaan ympäristömerkittyyn sähköön eli EKOenergiaan, jonka tuottaja ja myyjä olemme. Ainutlaatuiseksi hankkeen teki tiivis yhteistyö voittoa tavoittelemattoman Protect Our Winters -kansalaisjärjestön ja Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoiman EKOenergia-merkin kanssa. Kampanjan kasvoina toimi lumilautailun maailmanmestari ja olympiamitalisti Enni Rukajärvi, joka valittiin vuoden urheilijaksi ilmastomyönteisen työnsä takia. Loppuvuodesta POW vastaanotti vuoden ekotekopalkinnon.

Yhteistyö loi Porvoon Energialle aivan uudenlaiset työkalut osallistua siihen vilkkaaseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota tällä hetkellä käydään vihreydestä, kestävyydestä ja uusiutuvista energiantuotantomuodoista. Kehitimme sisäisiä toimintatapojamme ja markkinointimateriaalejamme, osallistuimme valtakunnallisiin messutapahtumiin ja levitimme sanomaa siitä, että kaikki vihreät sähkösopimukset eivät ole yhtä vihreitä. Ennen kaikkea kehitimme omaa ymmärrystämme siitä, mihin kysymyksiin asiakkaamme haluavat vastauksia, sekä paikallisesti kotikaupungissamme että muualla Suomessa.

Pystytimme #URBCULT-kaupunkikulttuuriprojektin puitteissa Porvoonjoen länsirannalle kesäksi EKOsaunan, jonka kiuas lämpeni Tolkkisten biovoimalaitoksellamme tuotetulla EKOenergialla. Sauna oli ilmainen ja avoinna toukokuusta syyskuuhun. Koordinoimme yhteistuumin Rihkamatorin ympäristössä vuonna 2017 toteutettavien parannustöiden viestinnän, ja lähdimme toteuttamaan sitä jo puoli vuotta ennen töiden alkua, jotta kaupunkilaisten työmaasta mahdollisesti kokema haitta saataisiin minimoitua.

Energia-alan viestintä on siirtymässä reaktiivisesta proaktiiviseen, eikä prosessi aina ole täysin kivuton. Viestinnällisten mahdollisuuksien löytäminen on pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset eivät näy heti. Porvoon Energian tapauksessa alusta kuitenkin on mitä parhain. Kokenut, osaava, itse energiaa tuottava yhtiö ei ole energia-alan murroksen uhri, vaan suunnannäyttäjä – myös seuraavalle sadalle vuodelle.

 

Cilla Mattheiszen
Viestintäpäällikkö