Siirry sisältöön

Kehitys

Luonnollinen valinta - yhdessä asiakkaidemme kanssa

Porvoon Energia on investoinut merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoon. Me tuotamme Suomen puhtainta energiaa. Porvoon kaukolämpö on yli 90% uusiutuvaa, samoin myös Loviisan kaukolämpö, uuden 10 MW biolämpökeskuksen valmistumisen myötä. Porvoon Tolkkisten voimalaitoksen yhteistuotantosähkö on uusiutuvaa sähköä.

Olemme omalta osaltamme saavuttaneet vuoden 2050 ilmastotavoitteet jo nyt. Emme kuitenkaan aio jäädä tyytyväisinä paikallemme.

Energia ala on muutoksessa ja se tuo monia mahdollisuuksia. Paikallinen ja alueellinen tuotanto yhdistettynä olemassa oleviin kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkoihin luo hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian osuuden edelleen kasvattamiseen. Aurinko- ja tuulivoima sekä muut mahdolliset tulevaisuuden teknologiat, kuten geoterminen lämpö yhdessä erilaisten varastointiratkaisuiden kanssa, luovat hyvät puitteet jatkokehitykselle. Tätä työtä haluamme tehdä yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Tavoitteenamme on tuotevalikoiman uudistaminen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja Porvoon Energian tunnettuuden lisääminen vihreänä energiayhtiönä iskulauseemme ”Porvoon Energia – luonnollinen valinta” mukaisesti. Positiivinen erottautuminen ja oikeiden myynti- ja markkinointikanavien löytäminen ovat tulevaisuuden menestystekijöitä.

Strategiamme mukaisesti, parannamme kilpailukykyämme leikkaamalla yksikkökustannuksia ja tehostamalla prosessejamme. Kehitystyö perustuu osaaviin, motivoituneisiin ja muutoskykyisiin työntekijöihin. Useat päällekkäiset projektit ja kehityshankkeet vaativat ajankäytön hallinnan lisäksi jatkuvaa itsensä ja osaamisensa kehittämistä. Murroksessa olevilla energiamarkkinoilla kehityskohteita on paljon, resursseja kuitenkin rajallisesti. Kehitystyö on siksi suurelta osin priorisointia.

Olemassa olevien tietojärjestelmien parempi hyödyntäminen sekä prosessien tehostaminen ja ketteryyden lisääminen muutamilla uudenlaisilla ratkaisuilla on tärkeää. ICT–järjestelmissä ketteryys ja mukautumiskyky ovat olennaisia asioita. Perusjärjestelmien integroitavuus toisiin, mm. täydentäviin järjestelmiin tulee olemaan oleellista.

Loppuvuodesta 2016 aloitimme aurinkovoimalan rakentamisen Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle. Kokonaisen aurinkovoimalan toimittaminen yritysasiakkaalle on suora vastaus asiakkaidemme tarpeeseen. Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on kasvanut rivakasti, samalla kun hankintahinnat ovat laskeneet.

Porvoon Energiassa on käytössä sertifioitu laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Toimivat toimintajärjestelmät tukevat ja rytmittävät kehitystyötä.

Jukka Rouhiainen
Kehitysjohtaja