Siirry sisältöön

Sähköverkko ja urakointi

Raju investointitahti jatkuu

Verkkoliiketoimintaan on edelleenkin heijastunut Porvoon Sähköverkko Oy:n voimakas panostus sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Uusi 1.9.2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki ja asiakkaiden vaatimukset yhä varmemmasta sähköntoimituksesta ovat pitäneet huolen siitä, että maakaapelointitahtia on edelleen kiristetty. Vuoden aikana asennettiin yli 100 km maakaapelia eri puolilla yhtiön sähkönjakelualuetta.

Nykyisestä sähköverkosta melkein 40 % on maakaapeloitu. Maakaapelointiastetta tullaan nostamaan 60 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä sekä pienjännite- että keskijänniteverkossa. Toimintavuoden aikana yhtiö teki myös paljon ennakoivaa kunnossapitoa, varsinkin johtokatujen raivauksessa. Linjakatuja raivattiin sekä maasta käsin että helikoptereilla. Keskimääräinen keskeytysaika oli vuonna 2016 1,5h/asiakas.

Yhtiö investoi toimintavuoden aikana 7,7 miljoonan euron edestä, mikä vastaa noin 45 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Suurin osa investoinneista tuli sähköverkkoon tehtävistä investoinneista, mutta katuvalaistus on myös vienyt osansa, kun vanhaa valaistusverkkoa on uusittu.

Vuoden aikana yhtiö teki päätöksen yhteisen urakointiyhtiön perustamisesta yhdessä Keravan Energian kanssa. Uudenmaan Verkonrakennus Oy aloittaa toimintansa 1.4.2017. Tavoitteena on tällä tavalla tehostaa verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät toiminnot.

Toiminnan kehittämisessä yksi painopiste on myös ollut sähkömittareiden toiminnallisuuksien hyödyntäminen. Erityisesti pienjänniteverkon vianhallinta on ollut kehitystyön kärjessä. Vianhallinnan tehostamisella mittareiden avulla vikojen korjausaikoja on voitu lyhentää merkittävästi. Toinen mittareiden avulla saatava hyöty on tullut asiakasraportointityökalusta, jolla asiakkaat voivat seurata omaa energiankulutustaan jopa tunnin tarkkuudella. Tämä palvelu on edelleen kasvattanut suosiotaan.

Uusien sähköliittymien määrä pysyi edellisvuoden alhaisella tasolla. Yhteensä 124 uutta liittymää kytkettiin verkkoon. Sähkönkulutus kasvoi edellisvuodesta noin 7 prosenttia. Suurin syys oli lähinnä poikkeuksellisen kylmä tammikuu.

Urakointitoiminnassa Porvoon kaupungin kanssa tehty valmisvalosopimus tie- ja katuvalaistuksesta muodostaa toiminnan selkärangan. Loput liikevaihdosta tulee mittauskeskusten ja liittymäjohtojen myynnistä sekä tele- ja sähköverkkojen yhteisrakentamisesta. Varsinkin katuvalaistuksen laajentaminen uusille tieosuuksille on edennyt rivakasti. Urakointipalvelujen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, sen osuuden olleen noin 12 prosenttia 16,8 miljoonan euron kokonaisliikevaihdosta.

Magnus Nylander
Toimitusjohtaja
Porvoon Sähköverkko Oy