Siirry sisältöön

Ekologinen edelläkävijä

Porvoon Energialla on Tolkkisissa kaksi voimalaitosta. Vanhempi laitos valmistui vuonna 1979 ja se modernisoitiin biovoimalaitokseksi vuonna 2002. Kasvavaan kysyntään vastaten rakennettiin uusi biovoimalaitos, joka otettiin käyttöön keväällä 2013.

Molemmat laitokset ovat yhteistuotantolaitoksia, eli niissä tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Voimalaitos koostuu polttoaineen vastaanottoasemasta ja -syöttöjärjestelmästä, leijupetikattilasta, höyryturbiinista ja -generaattorista, sähkösuodattimesta ja savukaasujen lämmön talteenotosta.

Ympäristöystävällinen tuotantoprosessi

Tuotantoprosessi on suunniteltu erittäin ympäristöystävälliseksi. Savukaasut puhdistetaan hiukkasista sähkösuodattimella ja johdetaan lämmöntalteenottopesurin kautta 75 metriä korkeaan piippuun.

Sähkösuodattimesta tuleva lentotuhka otetaan talteen ja se uusiokäytetään lannoitteena metsissä.

Pohjatuhkaa puolestaan käytetään esim. tienrakennukseen ja sitä on käytetty myös mm. voimalaitosten oman polttoainevarastoalueen pohjarakenteisiin.

Kuljetus

Polttoaine saapuu voimalaitosalueelle rekkakuljetuksina arkipäivisin keskimäärin 20 ajoneuvon päivävauhtia. Myös voimaloiden lähellä sijaitsevaa satamaa voidaan tarvittaessa hyödyntää kuljetuksissa.

Polttoaineena käytetään enimmäkseen metsähaketta tai muuta haketta. Rekat tyhjentävät lastinsa vastaanottoasemalle tai varastoalueelle.

Varastoalue

Voimalaitoksen varastoalueelle on varastoituna noin kuukauden tarpeen verran haketta.

Varastoitu hake syötetään laitosten vastaanottoasemille pyöräkuormaajalla.

Vastaanottoasema/kuljettimet

Molemmilla voimalaitoksilla on oma polttoaineen vastaanottoasema.

Vastaanottoasemilta hake kulkee kuljettimia pitkin polttoainesiiloihin.

Kattilat/polttovaihe

Hake päätyy voimalaitosten kattiloiden hiekasta koostuvaan leijukerrokseen, jossa se palaa n. 850 celsiusasteen lämpötilassa.

Yhden ajoneuvon kuorma, noin 100 kuutiometriä haketta, palaa täydellä kattilateholla vajaassa tunnissa.

Kaukolämpöputkisto/generaattori

Hakkeen poltosta syntyvä lämpö muuttaa kattilaveden höyryksi, jota käytetään sekä sähköä tuottavan turbiinin ja generaattorin pyörittämiseen että kaukolämpöverkossa kiertävän veden kuumentamiseen.

Valvomo

Kummankin voimalaitoksen tuotantoprosesseja seurataan ja ohjataan ympäri vuorokauden yhdestä, modernista valvomosta.

Tuhannet mittalaitteet tuotantoprosessin eri kohteissa välittävät automaatiojärjestelmään jatkuvasti mittaustietoa.