Siirry sisältöön

Vakiokorvaukset

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada ns. vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia.

Vakiokorvauksen suuruus riippuu asiakkaan vuotuisesta verkkomaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla.

Keskeytyksen pituus vaikuttaa korvaukseen.  Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut Porvoon Sähköverkon tietoon, joko sähköverkon oman käyttöjärjestelmän kautta tai sähkönkäyttäjän, eli asiakkaan, ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Lisäksi keskeytysajan laskennassa noudatetaan toimialajärjestön suositusta siitä, että laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan.

Vakiokorvaukset sähkökatkon keston perusteella

 • 12 – 24 tunnin keskeytys:
  korvaus 10 % vuotuisesta verkkomaksusta
 • 24 – 72 tunnin keskeytys:
  korvaus 25 % vuotuisesta verkkomaksusta
 • 72 – 120 tunnin keskeytys:
  korvaus 50 % vuotuisesta verkkomaksusta
 • 120 – 192 tunnin keskeytys:
  korvaus 100 % vuotuisesta verkkomaksusta
 • 192 – 288 tunnin keskeytys:
  korvaus 150 % vuotuisesta verkkomaksusta
 • yli 288 tunnin keskeytys:
  korvaus 200 % vuotuisesta verkkomaksusta

Korvausten maksaminen

Vakiokorvaukset maksetaan sähkölaskussa viimeistään 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

Sähkönjakelun keskeytymisen vuoksi maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on 1.000 euroa, jos keskeytys on alkanut ennen 1.1.2016 ja 1.500 euroa, jos keskeytys on alkanut ennen 1.1.2018. Alkaen 1.1.2018 vakiokorvauksen enimmäismäärä on 2.000 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 % vuotuisesta verkkomaksusta tai 2 000 euroa. Enimmäismäärää laskettaessa, jos keskeytys ulottuu kahdelle kalenterivuodelle, jyvitetään maksettava vakiokorvaus kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuvan keskeytysajan mukaisesti.

Poikkeukset

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Sähkömarkkinalaki 1.9.2013 alkaen
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588