Siirry sisältöön

Vuosikertomus 2016

Porvoon Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Porvoon Energia Oy ja tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy. Yhtiöiden tavoite on tarjota edullisia ja ympäristöystävällisiä energiapalveluja sekä tuottaa omistajalle, Porvoon kaupungille kohtuullista osinkoa.

Emoyhtiö vastaa lämmön ja sähkön tuotannosta, lämmön ja maakaasun myynnistä ja jakelusta, sähkönmyynnistä sekä konsernin hallinnosta. Tytäryhtiön tehtävä on huolehtia yhtiön sähköverkosta ja siirtää asiakkaille hyvälaatuista sähköä kustannustehokkaasti ja toimitusvarmasti. Konsernin visio olla asiakkaille luonnollinen valinta saavutetaan vaalimalla vanhaa yrityskuvaa, toimimalla tehokkaasti, luotettavasti ja olemalla lähellä asiakasta.

Urakointipalvelut siirtyivät vuonna 2016 uuteen yhtiöön, kun Porvoon Sähköverkko Oy:n verkonrakennus- ja kunnossapitotoiminta sekä 24 henkilöä siirtyivät liiketoimintakaupassa perustetulle yhtiölle, joka nimettiin Uudenmaan Verkonrakennus Oy:ksi.

Vuosi 2016 oli astepäivälukuina mitattuna 20 % edellisvuotta kylmempi. Sähkönkulutus kasvoi toimintavuoden aikana 7 % ja lämmönkulutus nousi Porvoossa 11 % ja Loviisassa 9 %. Sähkön markkinahinta nousi talouskasvun myötä toimintavuoden aikana 2,75 €/MWh, eli 9,3 %:lla. Rakennustoiminta oli edelleen taantumassa, ja tämä näkyi uusien liittymien määrässä.

Konsernin tulos poisto- ja korkokulujen jälkeen ennen veroja oli 4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Poistoja tehtiin 8,9 miljoonan edestä (8,7 miljoonaa). Liikevaihto oli 65,0 miljoonaa euroa (55,0 miljoonaa). Konsernin investointeihin kului 19,7 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa).

Johdon tervehdykset

"Luonnollinen valinta" on ollut Porvoon Energian tuplaslogan jo monen vuoden ajan. Paikallisena energiayhtiönä olemme usein se varsin luonnollinen yhteistyökumppani paikkakuntalaisen tarvitessa sähköä tai lämpöä.

Ulkoapäin saattaa kuitenkin vaikuttaa siltä, että energiayhtiö tekee sitä yhtä ja samaa – energiaa. Energiantuotanto ei ole asia, jota kansalainen yleensä aktiivisesti miettii. Ja miksi pitäisikään. Kaikki on hyvin niin kauan, kun seinästä tulee sähköä. Vai onko?

Lue tästä toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan terveiset

Vuoden 2016 kohokohtia

Rakensimme Suomen suurimman maa-asenteisen aurinkovoimalan

Loviisaan Suomen vihreintä kaukolämpöä

Uudet verkkosivut, Facebook ja Instagram

Pelastetaan talvet -kampanja sai kansallista näkyvyyttä

Löimme hynttyyt yhteen Keravan Energian kanssa

Sähkölaskun uudistus helpotti sen tulkintaa

Kehitys

Luonnollinen valinta - yhdessä asiakkaidemme kanssa

Porvoon Energia on investoinut merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoon. Me tuotamme Suomen puhtainta energiaa. Porvoon kaukolämpö on yli 90% uusiutuvaa, samoin myös Loviisan kaukolämpö, uuden 10 MW biolämpökeskuksen valmistumisen myötä. Porvoon Tolkkisten voimalaitoksen yhteistuotantosähkö on uusiutuvaa sähköä.

Lue lisää

Henkilöstö ja hallinto

Vastuullinen paikallinen työnantaja

Sähkökauppa

Porvoon Energia, se vihreä energiayhtiö

Kaikki Porvoon Energian vuonna 2016 myymä sähkö oli uusiutuvaa ja alkuperätakuin varmennettua. Alkuperätakuut ovat todisteita sähkön tuotantotavasta. Viime vuonna myydystä sähköstä 77,5 % tuli vesivoimasta, 20,5 % biovoimasta ja 2 % tuulesta.

Lue lisää

Lämpö ja tuotanto

Lisää kysyntää ja bioenergiaa

Vuosi 2016 oli edellisvuotta viileämpi. Astepäivälukuna mitattuna ero oli 20 prosenttia kylmempi verrattuna vuoteen 2015, jääden kuitenkin normaalivuodesta vielä 7 prosenttia. Porvoossa kaukolämpöä kului edellisvuotta enemmän noin11 prosenttia ja Loviisassa noin 9 prosenttia.

Pääosan Porvoossa toimittamastaan kaukolämmöstä Porvoon Energia tuottaa yhteistuotantona Tolkkisten biovoimalaitoksissa. Viime vuonna 90 prosenttia Porvoon kaukolämmöstä tuotettiin Tolkkisissa. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa kuluu noin kolmanneksen vähemmän polttoainetta verrattuna siihen, että lämpö ja sähkö tuotettaisiin erikseen. Myös päästöt ovat täten pienemmät. Tolkkisten biovoimaloissa tuotetaan Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKO-sähköä. Polttoaineena käytetään puupohjaisia polttoaineita.

Lisää

Sähköverkko ja urakointi

Raju investointitahti jatkuu

Verkkoliiketoimintaan on edelleenkin heijastunut Porvoon Sähköverkko Oy:n voimakas panostus sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Uusi 1.9.2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki ja asiakkaiden vaatimukset yhä varmemmasta sähköntoimituksesta ovat pitäneet huolen siitä, että maakaapelointitahtia on edelleen kiristetty. Vuoden aikana asennettiin yli 100 km maakaapelia eri puolilla yhtiön sähkönjakelualuetta.

Lue lisää

Markkinointiviestintä

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys esiin viestinnässä

Energiamarkkinoiden ailahtelevaisuus lisäsi vuonna 2016 yhtiöiden halua erottautua joukosta ja löytää uusia ansaintatapoja. Kovan kilpailun synnyttämät markkinointiviestinnälliset lieveilmiöt, kuten harhaanjohtava puhelinmyynti, hintakikkailu ja viherpesu, eli pinnallinen ympäristöystävällisyys, joka ei lähemmin tarkasteltuna ulotu retoriikkaa syvemmälle, leimasivat myös tätä ajanjaksoa. Tämän keskellä Porvoon Energian asema vastuullisena ja läpinäkyvänä yhteiskunnallisena toimijana kuitenkin vahvistui entisestään. Yhtiön arvoja päätettiin lähteä viestimään aktiivisemmin ulospäin.

Lue lisää

Avainluvut

Toimintavuoden sähkönkulutus
+ 7%
Lämmönkulutus Porvoossa
+ 11%
Lämmönkulutus Loviisassa
+ 9%
Konsernin tulos
4M
Liikevaihto
65M
Investoinnit
19,7M

2016

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Porvoon Energia Oy:n sekä tytäryhtiöt Porvoon Sähköverkko Oy:n ja Porvoon Alueverkko Oy:n (2016). Tämä tilinpäätös on lyhennelmä virallisesta tilinpäätöksestä.

Lataa konsernitilinpäätös (pdf)