Siirry sisältöön

Pitkä historia - uraauurtavia ratkaisuja

Suomen vanhimpiin energiayhtiöihin kuuluva Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab ohitti 120-vuotismerkkipaalun vuonna 2020. Pitkään historiaan mahtuu monta kauaskantoista ja uraauurtavaakin ratkaisua, joiden tuloksena yhtiöstä tuli jo vuosia sitten kokoluokkansa vihreimpiä toimijoita alallaan.

Porvoon Energian tarina sai alkunsa, kun tehtailija R.W. Ekblom perusti Porvoon Sähkö Osakeyhtiön vuonna 1900. Alussa yhtiö tuotti ja jakeli sähköä lähinnä sisätilojen valaistukseen Porvoossa. Yhtiö siirtyi Porvoon kaupungin omistukseen 1911, ja samalla se muutettiin kunnalliseksi sähkölaitokseksi.

Ensimmäiset askeleet toiminnan laajentamiseksi kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun otettiin vuosina 1971-73. Vuonna 1981 sovittiin kaukolämmön toimittamisesta Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiö ESV:n Tolkkisten lämpövoimalaitoksesta Porvooseen. Kaukolämmön tullessa mukaan sähkölaitoksen toimintaan yhtiön nimi muutettiin Porvoon kaupungin energialaitokseksi.

Kesällä 1991 energialaitos yhtiöitettiin Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab -nimiseksi energiayhtiöksi. Vuonna 1995 yhtiö perusti kolme tytäryhtiötä: Porvoon Seudun Sähkö Oy:n, Porvoon Seudun Lämpö Oy:n ja Porvoon Sähköverkko Oy:n. Samana vuonna ostettiin ESV:n sähköverkot ja vesivoimalat, ja seuraavana vuonna ESV:n Tolkkisten voimalaitos ja Porvoon maalaiskunnan kaukolämpötoiminta. Tytäryhtiöt Porvoon Seudun Sähkö Oy ja Porvoon Seudun Lämpö Oy fuusioitiin emoyhtiöön vuonna 2001, ja sähköverkkoliiketoiminta yhtiöitettiin Porvoon Sähköverkko Oy:ksi vuonna 2005. Porvoon Energia oli saanut nykyisen muotonsa.

Kokoluokkansa vihreimpiä energiayhtiöitä

Yksi Porvoon Energian toimintaa ohjaavista arvoista on elinympäristön säilyttäminen tuleville sukupolville. Siksi olemme toimintavuosiemme aikana investoineet voimakkaasti paitsi uudenaikaisiin biovoimalaitoksiin myös aurinko-, tuuli- ja vesivoimaan. Kaikki myymämme sähkö on nykyisin päästötöntä ja kaikki tuottamamme kaukolämpö on lähes 100 % uusiutuvaa. Täytämme EU:n energiantuotannon vaatimukset vuodelle 2050 jo nyt – vuosikymmeniä etuajassa.

Sähkönsiirtokaapelointia Mannerheiminkadulla 1965, Porvoon museo, Eino Nurmi

Historian merkkipaalut

1900

Tehtailija R.W. Ekblom perustaa Porvoon Sähkö Osakeyhtiön. Yhtiö tuotti sähköä Jokikadun sähkövoima-aseman höyrykäyttöisillä dynamoilla puuklapeja polttamalla. Sähköä jaeltiin lähinnä sisätilojen valaistukseen Porvoossa.

1911

Yhtiö siirtyy Porvoon kaupungin omistukseen ja muutetaan kunnalliseksi sähkölaitokseksi.

1913

Toiminnan kasvaessa tarpeelliseksi tullut uusi sähkövoimakeskus valmistuu nykyiselle Mannerheiminkadulle. Samasta rakennuksesta hoidetaan myös yhtiön hallinto.

1920

Sähkölaitos alkaa ostaa jakelusähköään Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiöltä ESV:ltä.

1954

Åke Hällsten aloittaa sähkölaitoksen johtajana.

1971-73

Kaukolämpöliiketoiminta alkaa: ensimmäiset siirrettävät kaukolämpökeskukset sijoitetaan Kevätkumpuun.

1980

Roy Granroth seuraa eläkkeelle siirtyvää Hällstenia toimitusjohtajana.

1981

Sopimus ESV:n kanssa kaukolämmön toimittamisesta Tolkkisten lämpövoimalaitoksesta Porvooseen.

1991

Energialaitos yhtiöitetään Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab -nimiseksi energiayhtiöksi. Harabackaan valmistuu maakaasulla toimiva lämpövoimalaitos.

1995

Tytäryhtiöt Porvoon Seudun Sähkö Oy, Porvoon Seudun Lämpö Oy ja Porvoon Sähköverkko Oy perustetaan. Samalla emoyhtiö hankkii itselleen osan ESV:n energianjakeluverkoista.

1996

Emoyhtiö ostaa ESV:n Tolkkisten voimalaitoksen.

1998

Ensimmäiset tuulivoimaosuudet hankitaan.

1999

Kaukolämmön tuotanto ja jakelu alkaa Loviisassa.

2000

Yhtiö täyttää 100 vuotta.

2001

Porvoon Seudun Sähkö Oy ja Porvoon Seudun Lämpö Oy fuusioidaan emoyhtiöön. Kaukolämpötoiminta laajennetaan Askolaan.

2002

Tolkkisten voimalaitosta päivitetään käyttämään puuperäistä biomassaa polttoaineenaan. Uusiutuvan polttoaineen osuus kaukolämmön tuotannossa nousee 70 prosenttiin.

2005

Sähköverkkoliiketoiminta yhtiöitetään Porvoon Sähköverkko Oy:ksi. Magnus Nylander nimitetään sähköverkkoyhtiön toimitusjohtajaksi. Ensimmäiset pienvesivoimalaitosten tuotanto-osuudet hankitaan Norjasta.

2006

Patrick Wackström valitaan Porvoon Energian toimitusjohtajaksi Roy Granrothin jäädessä eläkkeelle.

2013

Tolkkisiin valmistuu uusi biolämpövoimalaitos vanhan voimalan viereen.

2016

Porvoon Energian seitsemän muun eteläsuomalaisen energiayhtiön kanssa rakennuttama Suomen suurin maa-asenteinen aurinkovoimala avataan Mäkelänkankaalla Haminassa.

2017

Mäkelänkankaan aurinkovoimalan yhteyteen rakennettu tuulivoimapuisto avataan. Porvoon Energia alkaa vuokrata asiakkailleen tuulivoimaosuuksia ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa.

2018

Yhtiön hallinto siirtyy Mannerheiminkadulta Tolkkisiin.

2020

Yhtiö täyttää 120 vuotta. Loviisan kaukolämpötoiminnot myydään. Kaukolämmön mittava kehitysohjelma 2020+ siirtyy toteuttamisvaiheeseen: ohjelman toimenpiteillä päästään sataprosenttiseen uusiutuvien polttoaineiden käyttöön.

2021

Porvoon Energian uudeksi toimitusjohtajaksi valitaan Måns Holmberg eläkkeelle siirtyvän Patrick Wackströmin jälkeen.