Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuu
ja sähkön alkuperä

Ympäristöystävällisesti luonnollinen valinta

Me Porvoon Energialla haluamme olla aidosti yhteiskuntavastuullinen energiayhtiö. Meille yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä toimintaamme ohjaava arvo elinympäristömme säilyttämiseksi myös tuleville sukupolville.

Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, mikä tarkoittaa, että tuottamamme sähkö täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit. Olemme täyttäneet EU:n energiantuotannon vaatimukset vuodelle 2050 jo nyt – vuosikymmeniä etuajassa!

Kaikki myymämme sähkö on hiilineutraalia ja uusiutuvaa. Kaikki tuottamamme kaukolämpö on lähes 100 % uusiutuvaa.

Haluamme taata asiakkaillemme edullisen ja vakaan hintatason sekä samalla tuottaa oman energiamme niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Pyrkimyksemme on jatkuvasti lisätä päästöttömän tuotannon ja sähkönhankinnan osuutta.

Porvoon Energian myymän sähkön alkuperä, 2021

  • 63,2 % vesivoima
  • 21,1 % biovoima
  • 15,6 % tuulivoima
  • 0,1 % aurinkovoima

Uusiutuvat energialähteet:
Kaikki myymämme sähkö on 100 % uusiutuvaa, hiilineutraalia ja päästötöntä, ja varmistettu alkuperätakuilla.

Myymämme sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt 0,0 g/kWh.

Uusiutuva energia

Olemme investoineet merkittävästi uusiutuvaan energiaan. Biovoimalaitoksemme Porvoon Tolkkisissa tuottaa energiaa paikallisesta metsäjätteestä suljetun kierron periaatteen mukaisesti. Olemme myös investoineet Suomen suurimpaan maa-asenteiseen aurinkovoimalaan Haminan Mäkelänkankaalle. Tuotamme myös vesivoimaa, johon investoimme koko ajan lisää.

Lue lisää vihreästä energiastammeTutustu tuuli- ja aurinkosähköön

Energiatehokkuus

Vaikka energiatehokkuutemme on varsin hyvällä tasolla jo nyt, olemme erilaisin sopimuksin sitoutuneet tehostamaan sitä entuudestaan. Liityimme ensimmäisten joukossa energiatehokkuussopimusten uudelle kaudelle, jonka puitteissa mukanaolevat suomalaisyritykset pyrkivät tehostamaan energiankäyttöään vapaaehtoisin keinoin ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia.

Oman energiatehokkuutemme parantamisen ohella haluamme auttaa kuluttajia heidän sähkönkäyttöönsä liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi erilaiset energiansäästövinkit sekä kulutuksen seurantaan tarkoitetut työkalut ovat avuksi, kun asiakkaamme haluavat tarkastella ja pienentää omaa sähkönkulutustaan.

EnergianeuvontaEnergiani – sähköiset palvelut

Laadunhallinta

Porvoon Energiassa on käytössä toimintajärjestelmä, joka täyttää sekä laadunhallintajärjestelmästandardin ISO 9001:2008 että ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001:2004 asettamat vaatimukset. Ympäristöjärjestelmä ja energiansäästösopimuksen mukainen toiminta tukevat toisiaan, sillä energiankäytön tehostaminen on keskeisessä asemassa ympäristökuormitusta vähennettäessä.

Suomen Luonnonsuojeluliitto auditoi Porvoon Energian bioenergian sekä aurinko- ja tuulivoiman tuotantolaitoksia vuosittain.

Sosiaalinen vastuu

Haluamme paikallisena energiayhtiönä tukea paikallista lapsi- ja nuorisotyötä, urheilua, taiteita ja kulttuuria: hyvällä energialla hyvinvoivan Porvoon puolesta.

Ympäristötyö

Toteutamme yhteiskunnallista vastuuta myös ympäristöinvestoinneilla ja teemme yhteistyötä erilaisten paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten ympäristötoimijoiden kanssa.

Lue lisää ympäristötyöstämme