Siirry sisältöön

Ympäristö

Laadukasta, uusiutuvaa, ympäristöystävällistä energiaa

Porvoon Energiassa on käytössä toimintajärjestelmä, joka täyttää sekä laadunhallintajärjestelmästandardin ISO 9001:2008 että ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001:2004 asettamat vaatimukset.

Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, mikä tarkoittaa, että Suomen Luonnonsuojeluliitto auditoi Porvoon Energian bioenergian sekä aurinko- ja tuulivoiman tuotantolaitoksia vuosittain. Kaikki myymämme sähkö on päästötöntä ja kaikki tuottamamme kaukolämpö on lähes 100 % uusiutuvaa.

Lue lisää vihreästä energiastamme

Uusiutuvan energian tuotanto

Olemme viime vuosina investoineet painavasti uusiutuvaan energiaan. Uudet biovoimalaitokset Porvoon Tolkkisissa ja Loviisassa tuottavat energiaa paikallisesta metsäjätteestä suljetun kierron periaatteen mukaisesti, eli tuhka palautetaan metsään lannoitteeksi. Olemme myös investoineet Suomen suurimpaan maa-asenteiseen aurinkovoimalaan Haminan Mäkelänkankaalle, jonka yhteydessä sijaitsevasta tuulivoimalasta niin ikään vuokraamme asiakkaille osuuksia. Tuotamme myös vesivoimaa, johon investoimme koko ajan lisää.

Energiatehokkuus

Energiankäytön tehostaminen on keskeisessä asemassa ympäristökuormitusta vähennettäessä. Vaikka energiatehokkuutemme on varsin hyvällä tasolla jo nyt, olemme erilaisin sopimuksin sitoutuneet tehostamaan sitä entuudestaan. Liityimme ensimmäisten joukossa energiatehokkuussopimusten uudelle kaudelle, jonka puitteissa mukanaolevat suomalaisyritykset pyrkivät tehostamaan energiankäyttöään vapaaehtoisin keinoin ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia.

Oman energiatehokkuutemme parantamisen ohella haluamme auttaa kuluttajia heidän sähkönkäyttöön liittyvissä kysymyksissään. Esimerkiksi erilaiset energiansäästövinkit sekä kulutuksen seurantaan tarkoitetut työkalut ovat avuksi, kun asiakkaamme haluavat tarkastella ja pienentää omaa sähkönkulutustaan.

Energianeuvonta Energiani – sähköiset palvelut

Ympäristötyö

Toteutamme yhteiskunnallista vastuuta myös ei-tuotannollisilla, alueellisilla ympäristöinvestoinneilla.

Teemme yhteistyötä erilaisten paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten ympäristötoimijoiden kanssa.

  • Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenistöön Porvoon Energian lisäksi kuuluu kuntia, maatalousjärjestöjä ja luontoyhdistyksiä. Yhdistyksen toimialue on Itä-Uusimaa ja Porvoonjoen valuma-alue.
  • Olemme Climate Leadreship Councilin jäsen. Jäseneksi pääsee vain ne edelläkävijäyritykset, jotka pyrkivät tietoisesti siirtymään kohti hiilineutraalia ja luonnonvarojakestävästi hyödyntävää toimintatapaa.