Skippa till innehållet

Utveckling

Ett naturligt val – tillsammans med våra kunder

Borgå Energi har investerat märkbart i produktion av förnybar energi. Vi producerar Finlands renaste energi. Fjärrvärmen i Borgå är förnybar till över 90 %, liksom också fjärrvärmen i Lovisa efter att den nya 10 MW biovärmecentralen togs i bruk. Samproduktionselen från kraftverket i Tolkis i Borgå är helt förnybar. Vi har uppnått klimatmålen för år 2050 redan nu, men tänker inte stanna upp i utvecklingen.

Energibranschen är i ett brytningsskede oh det ger många möjligheter. Lokal produktion kombinerad med existerande fjärrvärme-, el- och informationsnät ger ett bra utgångsläge för att öka andelen förnybar energi. Solenergi och vindkraft samt andra framtida teknologier, som exempelvis geotermisk värme tillsammans med olika lagringslösningar, skapar utmärkt grogrund för fortsatt utveckling. Detta jobb vill vi göra tillsammans med våra kunder.

Vi har som mål att göra vår produktportfölj allt mer kundorienterad och förstärka vår image som grönt energibolag i enlighet med vår slogan ”ett naturligt val”. Framtida framgång byggs med hjälp av positiv synlighet och rätta försäljnings- och marknadsföringskanaler.

Vi förbättrar vår konkurrenskraft med att skala onödiga enhetskostnader och effektivera våra processer i enlighet med vår strategi. Utvecklingsarbetet utgår ifrån kunniga och motiverade anställda med bra anpassningsförmåga. Många samtida projekt kräver förutom god tidskontroll också kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen. I det brytningsläge som energibranschen för tillfället befinner sig i finns det många utvecklingsobjekt, med bara en begränsad mängd resurser. Därför handlar utvecklingsjobb till en stor del om att prioritera rätt.

Det är viktigt att utnyttja de existerande datasystemen på ett bättre sätt och att effektivera processerna. Också på ICT-sidan är smidighet och anpassningsförmåga av största vikt, och det blir allt viktigare att bassystemen är sådana, att de kan integreras med andra, kompletterande system.

Loppuvuodesta 2016 aloitimme aurinkovoimalan rakentamisen Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle. Kokonaisen aurinkovoimalan toimittaminen yritysasiakkaalle on suora vastaus asiakkaidemme tarpeeseen. Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan on kasvanut rivakasti, samalla kun hankintahinnat ovat laskeneet.

Porvoon Energiassa on käytössä sertifioitu laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Toimivat toimintajärjestelmät tukevat ja rytmittävät kehitystyötä.

Jukka Rouhiainen
Utvecklingsdirektör