Skippa till innehållet

Marknadsföring och kommunikation

Företagsansvar och genomskinlighet i kommunikationen

Energimarknadens ombytliga karaktär ökade också under år 2016 energibolagens behov att urskilja sig ur mängden och hitta nya affärskanaler. Den hårda konkurrensen gav sig uttryck i olika mindre smickrande företeelser också på marknadsförings- och kommunikationssidan. Det förekom missvisande telefonförsäljning, pristrixande och gröntvätt, det vill säga ytlig miljövänlighet, som inte handlar om annat än retorik. Borgå Energis position som ansvarsfull och genomskinlig samhällelig aktör förstärktes dock ytterligare. Bolaget började aktivt berätta om sina värden till en allt bredare publik.

Under år 2016 byggde vi upp sådana kommunikationskanaler, som svarar på den snabba branschutvecklingens behov. Vi förnyade våra hemsidor och vår kundtidning och fräschade upp vår visuella image. Vi öppnade våra sociala mediakanaler och började producera eget webbinnehåll för att bättre kunna berätta om vad som pågår i bolaget och på energibranschen i allmänhet. Som mål hade vi att skapa en omgivning, som på klarspråk förklarar olika branschföreteelser, som ofta kan upplevas rätt ointressanta och avlägsna. Samtidigt ville vi föra kunden och branschen närmare varann. Exempelvis genom att informera om avbrott på Facebook och genom att svara på enskilda kunders förfrågningar där upplever vi att vi är på rätt plats – där som folk i största allmänhet också annars rör sig. På så sätt betjänar vi bättre också våra andra intressegrupper, såsom media.

På hösten 2016 gick Borgå Energi med i ett projekt, som inte tidigare verkställts på energibranschen. Rädda vintrarna -kampanjen uppmanade finländare att motarbeta klimatförändringen genom att byta sitt elavtal till EKOenergi, världens enda miljömärkta el, som vi producerar och säljer. Det unika samarbetet ingicks med den icke vinstdrivna medborgarorganisationen Protect Our Winters samt med EKOenergimärket hos Finlands naturskyddsförbund. Som kampanjens galjonsfigur fungerade Enni Rukajärvi, världsmästaren och olympiska medaljören i snowboard. Rukajärvi utsågs till årets idrottare utgående från sitt miljöpositiva arbete och i slutet av året mottog POW årets ekogärningspris.

Samarbetet gav Borgå Energi helt nya verktyg för den livliga samhällsdebatten om grönhet, hållbarhet och förnybara energiproduktionsformer. Vi utvecklade våra interna tillvägagångssätt och våra marknadsföringsmaterial, deltog i nationella mässor och spred budet om att alla gröna elavtal inte är lika gröna. Framför allt utvecklade vi vår egen förståelse kring vilka frågor våra kunder är intresserade av, både lokalt i vår hemstad och på annat håll i Finland.

I samarbete med #URBCULT-stadskulturprojektet riggade vi upp en EKObastu på Västra åstranden för sommaren. Bastuugnen värmdes upp med EKOenergi från Tolkis biokraftverk. Bastun hade gratis inträde och hade öppet från maj till september.

Samarbete kring informationsgången om Krämartorgets förbättringsarbeten, som startade år 2017, påbörjades redan ett halvt år innan för att maximera informationen åt stadsborna och minimera de möjliga störningarna i omgivningen.

Kommunikationen på energibranschen håller på att ändras från reaktiv till proaktiv, och processen är inte alltid helt smärtfri. Det tar tid att hitta de kommunikativa möjligheterna och resultaten syns heller inte genast. I Borgå Energis fall är utgångsläget ändå det bästa möjliga. Ett erfaret, kunnigt, energiproducerande bolag faller inte offer för utvecklingen, utan visar vägen – också de följande hundra åren.

Cilla Mattheiszen
kommunikationschef