Siirry sisältöön

Maailman puhtainta energiaa

Uusiutuvaa energiaa auringosta

Auringon energiaa, erityisesti suoraa säteilyenergiaa, hyödynnetään nykyisin sekä sähkön- että lämmöntuotannossa. Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja lähes päästötöntä: sen tuotannosta syntyy päästöjä ja jätettä vain tuotantolaitteiden valmistuksessa ja kierrätyksessä.

Aurinkosähköä tuotetaan tavallisesti aurinkopaneeleihin sijoitettavilla aurinkokennoilla, jotka muuntavat auringon säteilyä sähköenergiaksi. Aurinkokennojärjestelmä voidaan kytkeä sähköverkkoon, mutta paneeleita voidaan käyttää myös sähköverkosta irrallaan esimerkiksi sähköverkon ulkopuolella olevilla alueilla. Tällöin sähkön saannin jatkuvuutta turvataan akkujen avulla.

Mikrotuottajana voit myydä mahdollisen ylijäämäenergian energiayhtiöllesi!

Aurinkoenergiasta on tuotantolaitteiden kehittymisen ja halpenemisen myötä tullut varteenotettava energianlähdevaihtoehto myös piensähkönkäyttäjille.

Miksi aurinkoenergia

  • Aurinko on uusiutuva energianlähde ja sen käyttö vähentää tarvetta uusiutumattomien energianlähteiden käyttöön.
  • Aurinkoenergiaa on saatavilla kaikkialla, ja kennoilla kerättävissä oleva energiamäärä on hyvällä vuositasolla myös Suomessa.
  • Aurinkoenergian tuotanto on päästötöntä, melutonta, laitteiston käyttöikä pitkä ja laitteiston ylläpito edullista.
  • Oma energiantuotanto vähentää tarvetta sähkön ostamiselle ja tuo siten säästöjä energiakuluissa.
  • Mahdollinen laitteiston tuottama ylijäämäenergia on mahdollista myydä sähköyhtiölle, mikä parantaa investoinnin kannattavuutta entisestään.
  • Aurinkoenergia on tulevaisuuden energiamuoto ja alan jatkuva kehitys varmistaa, että hyötysuhde paranee edelleen innovaatioiden myötä.

Kiinnostuitko aurinkoenergian tuotannosta?

Ota yhteyttä energiayhtiöösi ennen hankkeen aloittamista! Mikäli päädyt valitsemaan aurinkoenergiatuotannon kotiisi tai vapaa-ajanasunnollesi, voit myydä omasta käytöstä mahdollisesti ylijäävän energian meille, palvelevalle energiayhtiöllesi.

Lue lisää mikrotuotannosta

Lue lisää aurinkoenergiasta Motivan sivuilla