Siirry sisältöön

Hankekartta

Panostamme sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ja kehittämiseen

Ylläpidämme ja parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimalla sähköverkon kunnossapitoon ja rakentamiseen.
Oheisesta kartasta näet esim. alueet jolla raivaamme helikopterilla tai teemme linjaraivaustöitä, joilla ennaltaehkäistään myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia vaurioita sähköverkolle.
Näet missä rakentamista on suunnitteilla tai tekeillä, tehdään mittaustöitä tai kunnossapitotöitä.

Nykyisestä sähköverkosta noin 43 % on maakaapeloitu. Vuoden 2019 aikana asennettiin noin 120 kilometriä maakaapelia eri puolilla sähkönjakelualuettamme.

Valitse karttaruudun oikeasta alakulmasta haluamasi hanketyypit. Hankkeiden tiedot saat näkyviin viemällä hiiren osoittimen hankealueen päälle. Hankkeen tiedoista näet mm yhteyshenkilön tiedot.