Skippa till innehållet

Projektkarta

Vi satsar på säkerheten i eldistributionen och utvecklar nätet

Vi upprätthåller och förbättrar distributionssäkerheten med att investera i underhållningen och byggandet av elnätet.
I kartan nedan ser du t.ex. områden där vi röjer med helikopter eller gör linjeröjning för att förebygga avbrott orsakade av stormar eller snö.
Du kan se var det byggs nytt eller planeras, görs mätningar eller underhållsarbeten.

Nuvarande elnätet består till 43 % av jordkablar. Under 2019 grävdes det ner 120 kilometer jordkabel på olika håll av vårt distrbutionsområde.

Välj i kartrutans nedre högra hörn vilka projekt du vill se på. Projektens information ser du genom att föra muspekaren utanpå projektområdet. I infon ser du bl.a. kontakpersonens uppgifter.