Siirry sisältöön

Sähköurakoitsijan tietopaketti

Sähköliittymien rakentamisessa sovelletaan yleisiä lakeja ja standardeja. Seuraavassa on tarkentavia tietoja energianmittauksesta ja liittymisjohdoista.

Uudet liittymät, vanhojen muuttamiset ja erilaiset ilmoitusluontoiset asiat hoitaa asiakaspalvelumme.

Ota yhteyttä

Sähkönmittaus

Mittauskeskus (sähkönmittaus) tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, johon Porvoon Sähköverkon henkilökunnalla tai urakoitsijalla on pääsy. Mikäli mittausyksikkö sijaitsee teknisessä tilassa, tulee sisäänpääsy järjestää siten, ettei sieltä ole pääsyä muihin tiloihin.

Energianmittaus tulee asentaa suoramittauksena etusulakkeen ollessa alle 80 A. Epäsuoraa mittausta käytettäessä sähköurakoitsija toimittaa virtamuuntajat. Mittarinasennuksen tai poiskytkemisen voi tilata yleistietolomakkeella.

Asiakaspalvelu

Lomake tulee palauttaa tekniseen asiakaspalveluumme 10 arkipäivää ennen toivottua kytkemispäivämäärää.

Mittauskytkennät voimassaolevien standardien mukaisesti kuten:

SFS 2529 Energiamittarin alusta
SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerointi
SFS 3381 Mittauslaitteistot
SFS 3382 Ohjaus ja kaukomittauslaitteistot
Sähköenergialiitto ry Vapaan sähkökaupan mittaus

Liittymisjohto

Liittymisjohdolla tarkoitetaan ilma- tai maakaapelia sovitusta toimitusrajasta asiakkaan pääkeskukseen (mittarikeskukseen). Liittymisjohto ja sen asennus eivät sisälly liittymismaksuun.

Suosittelemme kaapelin asentamista suojaputkeen, joka peitetään hienolla hiekalla. Maakaapelit tulee asentaa vähintään 0,7 metrin syvyyteen, tai myös suojata mekaanisesti. Merkkinauha tulee laittaa 0,2-0,4 metrin syvyyteen. Asiakas vastaa liittymisjohdosta toimitusrajalle ja myös mahdollisista kaapelin vahingoittumisesta johtuvista kustannuksista.

Ilmalinjaan kytkettävien liittymisjohtojen tulee olla vähintään 25 mm² alumiinia tai 16 mm²  kuparia (esimerkiksi AXMK 4X25S tai MCMK 4X16S). Kaapeli on suojattava määräyksien mukaisesti ennen kun kaapeliin kytketään jännite. Tämän lisäksi myös keskus tulee varustaa ylijännitesuojalla.