Skippa till innehållet

För elentreprenören

Allmänna standarder och lagar tillämpas. Här följer några preciserade uppgifter om energimätning och anslutningskablar.

Nya anslutningar och ändringar av gamla samt olika anmälningsärenden sköts av vår kundtjänst.

Tag kontakt

Elmätning

Mätarcentralen (energimätningen) bör placeras på ett ställe till vilken Borgå Energis personal har fritt tillträde. Ifall energi mätningen finns i ett tekniskt utrymme så bör passagen ordnas så att tillträde till övriga utrymmen är förhindrad. Energimätningen skall installeras som direkt mätning om den är under 80 A. Vid indirekt mätning levereras strömtransformatorerna av elentreprenören.

Beställning av mätarinstallation eller bortkoppling kan göras med vår allmänna informationsblankett.

Kundtjänst

Blanketten bör lämnas till tekniska kundbetjäningen 10 vardagar före önskad inkopplingsdag.

Mätkopplingarna enligt gällande standarder:

SFS 2529 Energiamittarin alusta
SFS 2537 Mittauskytkennät ja liitinten numerointi
SFS 3381 Mittauslaitteistot
SFS 3382 Ohjaus ja kaukomittauslaitteistot
Sähköenergialiitto ry Vapaan sähkökaupan mittaus

Anslutningsledning

Med anslutningsledning avser vi luftledningen och kabeln från överenskomna leveransgränsen till kundens huvudcentral (mätarcentral). Anslutningsledningen ingår inte i anslutningsavtalet.

På tomten rekommenderar vi att kabeln installeras i ett skyddsrör som täcks med fin sand. Jordkablar bör installeras på ett djup på över 0,7 meter eller också bör kabeln skyddas mekaniskt . Ett märkband bör dessutom läggas på 0,2-0,4 meters djup. Kunden ansvarar för anslutningsledningen från skiljestället och står också för eventuella kostnader som uppstår om kabeln skadas.

Anslutningsledningar som ansluts till en luftlinje bör vara minst 25 mm2 aluminium eller 16 mm2 koppar (exempelvis AXMK 4*25S eller MCMK 4*16S). Kabeln bör skyddas mekaniskt innan den inkopplas i elnätet. Dessutom bör även centralen vara försed med överspänningskydd.