Siirry sisältöön

Datahub

Datahub on uusi kanava sähköasioiden hoitamiseen. Sen kautta pääset katsomaan kaikkiin sähkösopimuksiisi liittyviä asioita keskitetysti yhdestä paikasta.

Mikä Datahub?

Suomessa on noin 3,6 miljoonaa sähkönkäyttöpaik­kaa. Sähkönkäyttöpaikka voi olla esimerkiksi koti, yrityksen konttori tai kesämökki. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta löytyy tietoa sekä jakeluverkkoyhtiön että sähkönmyyjän järjestelmistä. Tietoa on siten hajautettuina eri yritysten erilaisiin järjestelmiin, ja tieto on tähän saakka vaihtunut niiden välillä hitaasti.

Tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä, Datahub. Järjestelmä tulee parantamaan sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan yhtiön toimintaa, kun sähkönkäyttöön liittyvät tiedot sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Datahub on perustettu lakisääteisesti, ja sitä hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Datahubista Fingridin sivuilla

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten näen järjestelmään tallennetut tietoni?

Sähkönkäyttäjä voi katsoa järjestelmään tallennetut tietonsa Datahubin asiakaspalveluportaalin kautta. Palveluun kirjautumisessa käytetään Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Datahub-asiakasportaalissa pääset katsomaan yhtiöiden järjestelmään syöttämiä tietoja sekä valtuuttamaan eri osapuolet katsomaan omia tietojasi. Datahubissa ei ole mahdollista päivittää tai muuttaa tietoja: kaikki tietoihin liittyvät päivitykset hoidetaan edelleen varsinaisen sopimuskumppanin kanssa heidän omissa palvelukanavissaan.

  • Kirjautumissivulle pääset tämän linkin kautta.
  • Kirjautumiseen tulee käyttää Suomi.fi-palvelua
  • Kirjauduttuasi pääset tarkastelemaan sekä voimassa olevia että jo umpeutuneita sopimuksia, sopimusten yksityiskohtia ja niihin liittyviä kulutustietoja, käyttöpaikkakohtaisia tietoja sekä esimerkiksi omaa energiankulutustasi valitsemallasi aikavälillä.
  • Lisäksi palveluun kirjautuu ns. tapahtumahistoria, eli palvelun käyttäjänä näet, mitä sopimuksiin liittyviä tapahtumia järjestelmään on osaltasi kirjautunut.

Mitä voin tehdä järjestelmässä?

Datahubissa pääset tarkastelemaan valtakunnan laajuisesti kaikkia sähkösopimuksiasi, koskivat ne sitten kotiasi, kesämökkiäsi tai muuta sähkönkäyttöpaikkaa. Portaalin kautta voi tarkastella tietoja, mutta esimerkiksi sopimuksiin, asiakastietoihin tai sähkönkäyttöpaikkoihin liittyvät muutokset tulee edelleen hoitaa sopimuksen tehneen sähkönmyynti- ja jakeluverkkoyhtiön kanssa. Porvoon Energian sopimuksiin liittyvät palvelut löytyvät Online-palvelusta sekä sähköisistä palveluista.

Ovatko tietoni turvassa?

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat Datahubissa tärkeässä roolissa. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain osapuoli, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

GSRN-tunnus korvaa vanhat käyttöpaikkatunnukset

Datahubin myötä siirrytään uudenlaisiin käyttöpaikkatunnuksiin. Jokainen sähkönkäyttöpaikka Suomessa saa yksilöllisen 18 merkin mittaisen GSRN-tunnisteen (Global Service Relation Number), joka muodostuu yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta.