Skippa till innehållet

Datahub

Datahub är en kanal för hantering av elärenden. Den underhålls av stamnätsbolaget Fingrid. Där hittar du all information, som har med dina elavtal att göra, centralt från ett ställe.