Skippa till innehållet

Elsäkerhet

Användningen av el är tryggt då man kommer ihåg grundreglerna och inte tar onödiga risker. Elolyckor är ovanliga. Största delen av olyckor som förorsakas av elektriska apparater beror på felaktiga eller felaktigt reparerade anordningar, på slarv, oaktsamhet eller på att elektriska apparater används i strid med bruksanvisningen.

Elsäkerhetstips

 • Använd elektriska apparater rätt och endast där de är avsedda att användas.
 • Se till att felaktiga apparater och installationer repareras.
 • Kom ihåg att vara försiktig med el i fuktiga utrymmen och utomhus. Använd aldrig elektriska apparater när du är våt.
 • Gör inga egna installationer och använd yrkesfolk för elarbeten.
 • Kom ihåg att lösgöra stickkontakter genom att hålla i hela stickkontakten, inte dra i ledningen.
 • Förvara inte ledningar nära heta ytor, till exempel på värmeelement.
 • Förvara inte kläder ovanför bastuugnen eller elektriska värmare. Det är en allmän orsak till byggnadsbränder.

Eluttag och säkringar

Det finns vanliga två typer av eluttag i en bostad: ojordade och jordade. Om elapparatens stickpropp inte passar i uttaget är apparaten på fel ställe. Försök inte ändra ett ojordat eluttag till jordat.

Säkringen är en komponent i elektronik och elteknik, med vilken man strävar efter att skydda apparatens eldelar i överbelastnings- och felsituationer. Med säkringarna skyddar man också elledningar från att överbelastas (brandrisk). En trasig säkring får inte repareras utan skall alltid ersättas med en ny av samma storlek. Kontrollera först i elcentralen om någon säkring har gått ifall du misstänker att det är orsaken till att en elapparat inte fungerar. Indikatorstiftet i ändan på säkringen har vanligen lossnat om den gått.

Byte av säkring

 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren (nolläge)
 • Kontrollera att säkringens lock är helt. Om porslinet gått sönder kan fingrarna komma i kontakt med de spänningsförande metalldelarna under porslinet. Ett skadat säkringslock skall omedelbart ersättas med ett nytt.
 • Skruva ut säkringslocket med propp och allt. Skruva säkringslocket tillbaka om säkringen inte lossnar och försök sedan på nytt. Kontrollera säkringens storlek med hjälp av färgkoden på indikatorstiftet eller säkringsboets bottenkontakt och ersätt den trasiga säkringen med en likadan ny hel säkring.
 • Skruva säkringslocket med säkring på plats och dra åt ordentligt.
 • Koppla på strömmen med huvudströmbrytaren.

Felaktiga elapparater

Kontrollera med jämna mellanrum elapparaternas skick. Hela och fungerande elapparater är säkra att använda, men en trasig apparat kan vara livsfarlig. Låt alltid en fackman reparera en felaktig hushållsmaskin. Elapparater får repareras av installations- och serviceföretag i elbranschen, vilka registrerats av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

El och vatten

El och vatten är en dålig kombination. Håll aldrig elektriska apparater inkopplade då du tar ett bad eller duschar. Det är livsfarligt att torka sitt hår med en hårtork medan man slappnar av i ett bad.

Det lönar sig att alltid torka av tvättrummets golv innan man använder hårtork. Elektriska apparater ska i tvättrum placeras så, att de inte ens i misstag kan falla i vatten. Anordningar som är kopplade till eluttag är alltid strömförande, även om de inte är påslagna eller används.

Elektriska apparater i köket ska hållas borta från närheten till stänkande vatten.

Torka inte kläder ovanför bastuugnen eller elektriska värmare, det lönar sig inte. Kläderna kan ge upphov till en eldsvåda som i värsta fall bränner ner hela bostaden.

Utomhus

Utomhusförhållanden är alltid krävande för elektriska apparater. Utomhus utsätts elektriska apparater för fukt, låga och höga temperaturer, damm osv. Användningen av elektrisk apparatur utomhus är ofta mera råbarkad och apparaterna är utsatta för mekanisk påfrestning.

Läs mer

Användning av skarvkabel

Skarvkablar är i princip avsedda för tillfälligt bruk. Det lönar sig att överväga montering av ett fast uttag, om man långvarigt blir tvungen att använda skarvkabel för att mata någon elektrisk apparat.

Läs mer