Siirry sisältöön

Kaupungeissa, maaseudulla ja saaristossa

Porvoon Energia toimii alueella, joka koostuu kaupungeista, isommista ja pienemmistä taajamista ja maaseudusta sekä saaristosta. Toiminta-alue on laaja ja hajaantunut, mikä tuo omat haasteensa laadukkaan toiminnan ylläpitämiselle etenkin häiriötilanteessa. Yhtiön toiminta koostuu energian tuotannosta, myynnistä ja jakelusta.

Yhtiön toimintakenttä on laaja ja energia-alan kannalta myös haasteellinen. Kaikkiaan paikallisen toimintamme alue on noin 800 neliökilometriä. Tällä alueella sijaitseva sähköverkko kattaa noin 65 000 asukasta.

Olemme paikallinen energiayhtiö, joka palvelee paitsi porvoolaisia myös ympäröivien kuntien asukkaita. Pyrimme tehokkaalla toiminnalla ja maltillisella hintapolitiikalla varmistamaan asiakkaidemme kilpailukykyisen sähkön hinnan. Porvoon Energian monipuolinen sähkönhankinta ja suunnitelmallinen riskienhallinta mahdollistavat kilpailukykyisen sähkönhinnan myös alueemme ulkopuolella.

Sähkönhankinnassaan Porvoon Energia nojaa paitsi omaan tuotantoon myös sähkömarkkinoihin. Näillä markkinoilla toimiminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua. On osattava hankkia osuuksia oikeanlaisista yhtiöistä. Porvoon Energialla on osuuksia eri puolilla Suomea olevissa tuotantolaitoksissa. Yhtiön toiminta on toisin sanoen paitsi paikallista myös valtakunnallista.

Olemme johdonmukaisesti pyrkineet lisäämään oman sähköntuotantomme ja osakkuusvoimalaitoksilta hankitun sähkön osuutta, koska näin voimme taata edullisen ja vakaan hinnan. Tämän lisäksi myymme hinnaltaan kilpailukykyistä kaukolämpöä Loviisassa sekä sähköä siirtoverkkomme ulkopuolelle.

Porvoon Sähköverkko Oy vastaa oman alueensa sähköverkon kehittämisestä. Yhtiön sähköverkko on noin 3500 kilometriä pitkä. Porvoon Sähköverkon tehtävänä on, viranomaisvaatimusten ja asiakastyytyväisyyden puitteissa, ylläpitää ja kehittää sähköverkkoja kulloinkin voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Siirrämme sähköenergian kotiisi, mittaamme sähkön kulutustasi, vastaamme sähköverkon valvonnasta ja huolehdimme sähköverkon kunnossapidosta.

Porvoon Sähköverkko Oy tarjoaa myös kokonaisvaltaisen tie- ja katuvalaistuspalvelun Porvoon kaupungille ja Pornaisten kunnalle. Toiminta kattaa ulkovalaistusverkon suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja energiatoimituksen.