Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Häiriötiedotteet Artikkelit

Arkisto

Energian tuotannon edelläkävijä

Valitsemalla EKOenergia -sähkösopimuksemme käytät vihreintä saatavilla olevaan energiaa, ja osallistut samalla uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

EKOenergia -merkillä varustettu energia on aina 100 % uusiutuvaa ja täyttää tiukat kansainväliset kestävyyskriteerit. Voit luottaa siihen, että myymämme sähkö on aidosti sitä, mitä sen sanotaan olevan: meillä on kaikelle myymällemme EKOenergialle alkuperätodistukset.

Me Porvoon Energialla pyrimme maksimoimaan raaka-aineiden hyötykäytön: biovoimalaitoksemme EKOenergia tuotetaan jatkojalostukseen kelpaamattomasta metsähakkeesta. Energiantuotannon edelläkävijänä tarjoamme asiakkaillemme vain kestäviä ja vastuullisia vaihtoehtoja sekä hyvän mielen vihreistä valinnoista.

Tutustu EKOenergiaamme: http://www.pbe.fi/fi/sahko/vihrea-energia/ekoenergia/

***

Genom att välja vårt EKOenergi-elavtal får du den grönaste energi som finns att få, och deltar samtidigt i utvecklingen av förnybara energikällor samt skyddet av naturens biologiska mångfald.

EKOenergi-märkt energi är alltid 100-procentigt förnybar och fyller stränga internationella hållbarhetskriterier. Du kan lita på att, elen vi säljer på riktigt är vad det sägs att den är.

Vi på Borgå Energi strävar efter att maximera nyttoanvändningen av råvaror, i våra biovärmekraftverk produceras EKOenergi med skogsflis, som inte kan vidareförädlas. Som föregångare inom energiproduktion erbjuder vi våra kunder hållbara och ansvarsfulla alternativ samt gott humör i och med de gröna valen.

Lär känna vår EKOenergi:http://www.pbe.fi/sv/elektricitet/var-grona-energi/ekoenergi/