Skippa till innehållet

Elavtal
Välj miljövänlig el för att
motverka klimatförändringen
Elöverföring och elanslutningar
Vi ser till att du får el till ditt hem
och säkrar ett tryggt elnät
Fjärrvärme i Borgå
Vår gröna fjärrvärme är föregångarens val
och ett bekymmerslöst värmesystem
Feltjänster
Distributionsstörning i el- eller fjärrvärmenätet?
Kolla den aktuella situationen här
Kundservice
Sakkunnig kundservice till för Dig!
Ta kontakt, vi hjälper gärna
Elektroniska tjänster
Sköt dina ärenden bekvämt online!
Tjänsten öppen 24/7
Aktuellt
Vår nyhetskanal
Läs artiklar och meddelanden
Råd och tips
Samlade tips för användning av el
och råd vid störningssituationer
Vårt företag
Ansvarsfull och miljövänlig
föregångare och vägvisare