Skippa till innehållet

Elavtal
Välj miljövänlig energi
Elanslutningar, elöverföring
Vi ser till att du får el till ditt hem
Fjärrvärme
Vår gröna fjärrvärme är pionjärens val
Feltjänster
Information om fel på el- och värmedistribution
Kundservice
Tag kontakt, vi hjälper gärna
Elektroniska tjänster
Sköt dina ärenden bekvämt online
Aktuellt
Läs artiklar och meddelanden
Råd och tips
Sammanställda tips för användning av el och vid störningssituationer
Företaget
Ansvarsfull, grön, koldioxidneutral