Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Artikkelit Häiriötiedotteet

Arkisto

Asumismukavuutta ja energiatehokkuutta

Energiatehokkaan lämmön ohjausjärjestelmän pilottikohteemme oli menestys, jonka pohjalta pilottihanketta lähdettiin laajentamaan. Nyt kohteita on jo lähes 50.  Hankkeen tavoitteena on asumismukavuuden lisääminen ja lämmityksen optimointi.

 

Käytännössä kohteisiin asennetaan huoneistokohtaiset lämpötila-anturit, joiden avulla ulkolämpötilan lisäksi myös huoneistokohtaisia sisälämpötiloja käytetään lämmityksen optimointiin. Mukavuuden ja kustannustehokkuuden lisäksi hanke tarjoaa tilaisuuden huoneistoiden välisten lämpötila poikkeamien havainnointiin ja mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan aiempaa nopeammin.

 

Tavoitteenamme on energiaohjausjärjestelmän kasvattaminen koko Porvoon kaukolämmityksen optimoimiseksi.

 

***

 

Det energismarta värmestyrsystem, som togs i bruk i ett pilotobjekt, visade sig där så välfungerande att pilotprojektet utvidgades och nu omfattar det redan nästan 50 fjärrvärmeanslutna fastighetsobjekt. Målsättningen med projektet är att öka boendetrivseln och att optimera uppvärmningen.

 

I praktiken innebär styrsystemet att varje lägenhet i en fastighet förses med värmesensorer, som utöver temperaturen utomhus också registrerar temperaturen inne i lägenheten. Med hjälp av dessa data optimerar systemet uppvärmningen. Trivseln och kostnadseffektiviteten förbättras och systemet visar också om det är stora temperaturskillnader mellan de olika lägenheterna. Det kan tyda på att allt inte är som det skall, och ger en möjlighet att reagera snabbare än tidigare på eventuella problem.

 

Vår målsättning är att utvidga energistyrsystemet i syfte att optimera fjärrvärmeförsörjningen i hela Borgå.