Siirry sisältöön

Yhteistyökumppaniesittely

”Meillä ajatellaan koko ajan me-hengessä”

Pitkospuu Productions kehittää ja jalkauttaa kasvuhaluisten teollisuusyritysten markkinointia. Asiakaskeskeisesti ja tuloshakuisesti toimiva toimisto yhdistää joustavasti myynnin ja markkinoinnin ja saa kiitosta muun muassa aktiivisesta tavastaan kommunikoida.

Pitkospuu Productions -markkinointitoimisto on keskittynyt palvelemaan erityisesti teollisuusyrityksiä. Sille on syynsä: teollisuuden asiakkaiden kanssa toimiminen on projektipäällikkö Marko Lemisen mukaan pääsääntöisesti suoraviivaista ja myynnin ja markkinoinnin haasteet usein samankaltaisia.

“Meillä on selkeä kokonaiskuva teollisten asiakkaiden tarpeista ja valmius tarjota todistettavasti toimivia ratkaisuja. Sitä arvostetaan”, Leminen toteaa.

Pitkospuu tuottaa esimerkiksi digitaalista markkinointia ja toimii markkinoinnin automaatioalusta HubSpotin virallisena partnerina. Se antaa Pitkospuun tiimille hyvät työkalut tehostaa teollisuudelle ominaisia pitkiä myyntisyklejä sekä rakentaa luottamusta asiakkaan osaamiseen. Myös videotuotantoja liikahtaa editointipöydältä toista sataa vuodessa.

Ei kuluerä, vaan voimavara

Arvot – luotettavuus, rohkeus, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus – ovat Pitkospuulla keskeisessä roolissa. Kun keskiöön nousee asiakkaalle syntyvä lisäarvo, tiimin tekemisestä tulee asiakkaalle voimavara, eikä markkinointia nähdä vain kulueränä.

“Markkinointi alana on kärsinyt pitkään luotettavuuden puutteesta. Jo silloin kun Pitkospuu perustettiin oli selvää, että lähdetään kumoamaan tätä mielikuvaa ja tekemään asioita hiukan eri tavalla. Meidän arvot ovat sellaisia, joihin jokainen pitkospuulainen sitoutuu, ei pelkästään kauniita sanoja”, Leminen kertoo.

Myös yrityksen missio, ’Varmistamme menestyksesi’, saa tiimin syttymään. “Meillä ajatellaan koko ajan me -hengessä. Kun päämäärä koetaan asiakkaan kanssa yhteiseksi, on tiimi valmis tekemään mitä vaan asiakkaan menestyksen eteen. Tosiasia kuitenkin on, että meidän menestykseemme vaaditaan asiakkaan menestyminen”.

Tyytyväisiä asiakkaita

Yhteistyö Porvoon Energian kanssa on hioutunut yhdessä tekemisen kautta. Lemisen kokemus on, että näin tapahtuu, kun asiakastuntemus kasvaa ja aktiivinen vuorovaikutus auttaa löytämään parhaan tavan toimia yhdessä.

Kun keskiöön nousee asiakkaalle syntyvä lisäarvo, tiimin tekemisestä tulee asiakkaalle voimavara.

“Tapamme vuorovaikuttaa ja kommunikoida kerää paljon kiitosta, ja siihen myös panostetaan paljon. Pyrimmepitämään asiakkaan mahdollisimman tietoisena tekemisestämme esimerkiksi jakamalla asiakkaillemme projektinhallintaympäristömme, josta asiakas pystyy tarkastelemaan heidän liiketoimintaansa koskevaa sisäistä viestintäämme”.

Porvoon Energian kanssa Pitkospuu on alusta asti ollut hyvin samalla aaltopituudella, ja nykyään se näkyy luottamuksena ja avoimena keskusteluna aiheesta kuin aiheesta. “Uskallan sanoa yhteistyön olevan molemmin puolin antoisaa ja kiinnostavaa”.

Alan johtavaksi toimijaksi

Joensuussa ei olla vaatimattomia: vaikka suurin osa yrityksen nykyisistä palveluista keskittyy myynnin ja markkinoinnin yhdistämiseen markkinoinnin automaatiojärjestelmillä, tulevaisuuden Pitkospuu on alan johtava teollisuuden asiakkaiden markkinointitoimisto Suomessa. Tavoitteena on palvella niin kotimaiseen kasvuun tähtääviä kuin kansainvälistä laajenemista havittelevia yrityksiä. Tälle matkalle voi myös Porvoon Energia lähteä hyvillä mielin mukaan.