Skippa till innehållet

Presentation av samarbetspartners

”Vi-andan är med i allt vi gör”

Pitkospuu Productions utvecklar och genomför marknadsföring för tillväxtorienterade industriföretag. Den kundorienterade och resultatinriktade byrån kombinerar flexibelt försäljning och marknadsföring och får beröm för bland annat sitt aktiva sätt att kommunicera.

Pitkospuu Productions är en marknadsföringsbyrå inriktat på att betjäna särskilt industriföretag. Det finns en anledning till detta: enligt projektledaren Marko Leminen är det generellt enkelt att arbeta med industrikunder, och deras försäljnings- och marknadsföringsutmaningar är ofta likartade.

“Vi har en tydlig helhetsbild över industrikundernas behov och möjligheten att erbjuda beprövade lösningar. Det uppskattas”, säger Leminen.

Pitkospuu producerar till exempel digital marknadsföring och fungerar som en officiell partner för marknadsautomatiseringsplattformen HubSpot. Det ger Pitkospuu-teamet bra verktyg för att effektivisera de långa försäljningscyklerna typiska inom industri och bygga förtroende för kundens expertis. Teamet genomför också cirka hundra videoproduktioner per år.

Inte en kostnad, utan en resurs

Värderingar – tillförlitlighet, mod, kundorientering och jämlikhet – spelar en nyckelroll på Pitkospuu. När mervärdet för kunden framträder blir teamet en resurs för kunden och marknadsföring ses inte bara som en kostnadspost.

“Marknadsindustrin har länge lidit av bristande tillförlitlighet. Även när Pitkospuu grundades var det klart att vi skulle motbevisa den här bilden och göra saker lite annorlunda. Våra värderingar är sådana att varje medlem i teamet kan omfamna dem, de är inte bara vackra ord”, säger Leminen.

Företagets mission, ’Vi säkerställer din framgång’, motiverar också teamet. “Vi-andan är med i allt vi gör. När målet upplevs som gemensamt med kunden är teamet redo att göra vad som helst för kundens framgång. Faktum är dock att vår framgång kräver kundens framgång”.

Nöjda kunder

Samarbetet med Borgå Energi har finslipats och tagit dess nuvarande form över tiden. Leminens erfarenhet är att detta händer när förståelse om kundens verksamhet växer och aktiv interaktion hjälper till att hitta det bästa sättet att arbeta tillsammans.

När kundens mervärde står i centrum, blir teamet en tillgång för kunden.

“Vårt sätt att interagera och kommunicera samlar mycket beröm, och mycket investeras också i det. Vi strävar efter att hålla kunden så medveten om vad vi gör som möjligt, till exempel genom att dela vår projektledningsmiljö med våra kunder. Där kan kunden se vår interna kommunikation om deras verksamhet”.

Med Borgå Energi har Pitkospuu varit på samma våglängd från början, och idag återspeglas det i förtroende och öppen diskussion om alla ämnen. “Jag vågar säga att samarbetet är givande och intressant för båda parter”.

Till en ledande aktör i branschen

De är inte blygsamma i Joensuu. Även om de flesta av företagets nuvarande tjänster fokuserar på att kombinera försäljning och marknadsföring med marknadsautomatiseringssystem, är framtidens Pitkospuu branschens ledande marknadsföringsbyrå för industrikunder i Finland. Målet är att betjäna företag som siktar på både inhemsk tillväxt och internationell expansion. Denna resa kan också Borgå Energi glatt följa med på.