Siirry sisältöön

Tuntinetotus käyttöön: kaikki irti omasta pientuotannosta!

Porvoon Energian sähkön pientuotantoasiakkaat näkevät jatkossa laskuillaan niin sanotussa taseselvityksessä oman tuotannon hyvityksen, kun omaa tuotantoa on ollut enemmän kuin kulutusta – eli käytännössä vain, jos tuotannosta syntyy hyvitettävää. Tähän saakka sekä tuotanto että kulutus ovat näkyneet laskuilla eriteltyinä.

Uudistuksen myötä entistä isompi osa itse tuotetusta sähköstä hyödynnetään omassa kiinteistössä.

Laskulle kirjattava taseselvitysjakso on jatkossa tunnin pituinen. Kaikesta tunnin aikana ostetusta ja myydystä sähköstä tehdään nettolaskelma, jonka lopputuloksena saadaan joko netto-osto tai -myynti riippumatta siitä, miten sähkö on liikkunut hetkittäin tarkasteltuna. Esimerkiksi jos tunnin aikana on tullut 4 kilowattituntia ostoa ja 2 kilowattituntia myyntiä, lopputulos on nettona 2 kilowattituntia ostoa, josta asiakasta laskutetaan, ja joka näytetään myös laskulla.

Tämä niin sanottu netotuskäytäntö perustuu valtioneuvoston asetukseen, jonka mukaan sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäinen netotus on toteuttava sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon Datahub-yksikön palveluna viimeistään 1.1.2023. Asetuksen tavoitteena on hyödyttää nimenomaan pientuottajia, koska uudistuksen myötä entistä isompi osa itse tuotetusta sähköstä hyödynnetään omassa kiinteistössä, jolloin ostetun sähkön määrä vähenee ja samalla myös siirtomaksut pienenevät.

“Jakeluverkonhaltijalla on vapaus järjestää netotus jakeluverkossaan jo ennen annettua määräaikaa, ja netotus tullaan ottamaan käyttöön Porvoon Energialla alkukesällä asiakkaille, jotka sekä kuluttavat että myyvät sähköenergiaa. Käytännössä netotus koskee sekä aurinko- että tuulisähkön pientuottajia”, Porvoon Sähköverkon toimitusjohtaja Magnus Nylander kertoo.

Teksti: Rolf Gabrielsson
Kuva: Leif Fredriksson
Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Porvoon Energian asiakaslehdessä 1/2022.