Skippa till innehållet

Timnettning införs: Allt ut av den egna mikroproduktionen!

Borgå Energis mikroelproducerande kunder ser i fortsättningen på sina fakturor i den så kallade balansavräkningen hur mycket som krediterats för den egna produktionen då den varit större än förbrukningen – i praktiken alltså endast då det uppstår något att kreditera. Hittills har både produktion och förbrukning synts specificerade på fakturorna.

Med reformen en allt större del av den självproducerade elen utnyttjas i den egna fastigheten.

Den på fakturan registrerade balansavräkningsperioden är i fortsättningen en timme lång. All el, som under en timme köps respektive säljs, läggs till grund för en nettoavräkning, som resulterar i antingen ett nettoköp eller en nettoförsäljning oberoende av i vilken riktning elen för stunden rört sig. Om det till exempel under en timme köpts 4 kilowattimmar el och sålts 2 kilowattimmar är nettot 2 kilowattimmar elköp, för vilket kunden faktureras och som också syns på fakturan.

Denna så kallade nettningspraxis baserar sig på en förordning utfärdad av statsrådet, enligt vilken en intern nettning av elförbrukning och -produktion under en balansavräkningsperiod skall tas i bruk som en tjänst i Datahub-portalen för centraliserat informationsutbyte i elhandeln senast den 1.1.2023. Avsikten med förordningen är att den skall gagna uttryckligen mikroproducenter, eftersom en allt större del av den självproducerade elen i och med reformen utnyttjas i den egna fastigheten, varvid mängden köpt el minskar och samtidigt därmed också överföringsavgifterna.

“En distributionsnätinnehavare kan redan före den fastställda tidsgränsen ordna nettning i sitt distributionsnät, och Borgå Energi kommer sålunda under försommaren att ta i bruk nettning för kunder, som både förbrukar och säljer elenergi. I praktiken gäller det mikroproducenter av såväl sol- som vindel”, berättar Borgå Elnäts verkställande direktör Magnus Nylander.

Text: Rolf Gabrielsson
Bild: Leif Fredriksson
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2022.