Siirry sisältöön

Tuuli tuo yhä enemmän sähköä Porvoon Energialle

Puhurin tuulipuistojen tuotanto yli kaksinkertaistui

Porvoon Energian omavaraisuusaste sähkönhankinnassa noussee tänä vuonna 50 prosenttiin. Nousun mahdollistaa kasvanut tuulivoimatuotanto.

Osan tuulivoimasta Porvoon Energia saa tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n tuotannosta. Porvoon Energia omistaa 20 prosenttia Suomen Voima Oy:stä, joka on Puhurin suurin omistaja. Omaa tuulivoimatuotantoa Porvoon Energialla ei ole.

Porvoon Energian asiakkailleen hankkimasta tuulisähkön määrästä noin viidennes onkin jo omaa tuulivoimasähköä.

“Vuosi 2022 oli Puhurille hyvä. Operoimiemme tuulipuistojen tuotanto yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna”, Puhurin toimitusjohtaja Antti Vilkuna kertoo.

Puhurin operoimat tuulipuistot tuottivat vuoden 2022 aikana noin 420 GWh sähköä. Tuotantomäärä vastaa yli 20 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Tänä vuonna tuotantokapasiteetti on lisääntynyt, kun kaksi uutta tuulivoimapuistoa otettiin vastaan helmikuun lopussa: Haapavedellä sijaitseva Keson tuulipuisto koostuu seitsemästä ja Kannuksessa sijaitseva Kaukasen tuulipuisto kahdeksasta voimalasta. Yhteensä ne tuottavat päästötöntä sähköä yli 250 GWh vuodessa.

Lisäksi eriasteisessa suunnitteluvaiheessa on toistakymmentä uutta tuulivoimapuistoa. Tämän vuoden aikana on tarkoitus saada useita hankkeita investointipäätösvalmiuteen. Hankkeet käsittävät yhteensä yli 20 voimalaa.

Energiateollisuus ry:n vuosittain julkaisemien energiatilastojen mukaan Suomessa kulutettiin viime vuonna 82 TWh sähköä. Tästä sähköntarpeesta tuulivoimalla katettiin 11 545 GWh eli 14,1 %.

_ _ _

Teksti: Rolf Gabrielsson
Kuva: Ella Kaasinen
Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Porvoon Energian asiakaslehdessä 1/2023.