Skippa till innehållet

Vinden ger Borgå Energi mer och mer elektricitet

Produktionen i Puhuris vindparker mer änfördubblades

Självförsörjningsgraden i Borgå Energis elanskaffning torde i år stiga till 50 procent. Det är framför allt en ökad vindkraftsproduktion som gör det möjligt.

En del av vindkraften får Borgå Energi från vindkraftsbolaget Puhuri Ab:s produktion. Borgå Energi äger 20 procent av Finlands Kraft Ab, som är Puhuris största ägare. Egen vindkraftsproduktion har Borgå Energi inte.

Av den vindel Borgå Energi skaffar åt sina kunder är redan ungefär en femtedel egen vindkraftsel.

“År 2022 var ett bra år för Puhuri. Produktionen i de vindparker vi driver mer än fördubblades jämfört med föregående år”, berättar Puhuris verkställande direktör Antti Vilkuna.

Vindparkerna producerade ungefär 420 GWh el under år 2022. Det motsvarar den årliga elförbrukningen i drygt 20 000 eluppvärmda småhus.

I år har produktionskapaciteten ökat i och med mottagandet av två nya vindparker i slutet på februari, Keso vindpark i Haapavesi, som består av sju kraftverk, och Kaukanen vindpark i Kannus bestående av åtta kraftverk. Tillsammans producerar de över 250 GWh utsläppsfri el per år.

Avsikten är att under det här året få flera projekt investeringsbeslutsfärdiga. Projekten omfattar totalt mer än 20 kraftverk.

Enligt Energiindustri r.f:s årliga energistatistik förbrukades det i Finland i fjol 82 TWh el, varav 11 545 GWh, eller 14,1 procent med vindkraft.

_ _ _

Text: Rolf Gabrielsson
Bild: Ella Kaasinen
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2023.