Siirry sisältöön

Mikrotuotanto

Miksi energian mikrotuottajaksi?

Energian mikro-/pientuotannolla tarkoitetaan kohteen omaan käyttöön tehtävää pienimuotoista sähköntuotantoa. Energian mikrotuotannolla voi alentaa sähkön käyttöön liittyviä kustannuksia: oma tuotanto alentaa tarvetta ostaa sähköä, ja jos sähköä kertyy yli oman tarpeen, ylijäämäenergian voi myydä muiden käytettäväksi. Liittämällä mikrotuotannon yleiseen sähköverkkoon voi ylijäämäsähkön myydä eteenpäin.


Mikrotuottajana voit myydä mahdollisen ylijäämäenergian energiayhtiöllesi!
Pientuotannon yleistietolomake

Ennen pienvoimalaitoksen hankintaa

Mikrotuotannon aloittaminen on helppoa, kunhan ensin muistaa tarkistaa ja varmistaa muutaman tärkeän asian.

Ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen

Tuotantolaitoksen pystyttäminen ja käyttöönotto saattaa vaatia rakennus- tai toimenpideluvan. Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

Ota yhteyttä alueesi sähköverkkoyhtiöön

Kaikista sähköverkkoon liitettävistä tuotantolaitoksista on ilmoitettava sähköverkon haltijalle ennen laitteiston hankintaa. Sähköverkkoon liittämisestä tehdään erillinen sopimus. Suositeltavaa on olla yhteydessä verkkoyhtiöön jo ennen tuotantolaitoksen hankkimispäätöstä: saat arvokasta tietoa ja tukea päätöksenteon tueksi.

Sähköverkkoyhtiön edustaja käy läpi kanssasi esimerkiksi tuotantolaitteiston tekniset turvallisuusvaatimukset. Huomattava on, että tuotantolaitteiston saa kytkeä vain ammattitaitoinen sähköasentaja, ja että laitteisto ei saa aiheuttaa häiriötä muulle sähkön käytölle tai -käyttäjille.

Saat sähköverkolta luvan laitteiston kytkemiseen, kun sopimusasiat ovat kunnossa ja sinulla on myös ylijäämäsähkölle ostaja.

Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyjäyhtiöön

Sinulla täytyy olla sopimus mahdollisen ylijäämäsähkön myynnistä sähkönmyyjäsi kanssa, tuottamallesi sähkölle pitää löytää ostaja. Myös Porvoon Energia ostaa mikrotuotettua sähköä.

Valitse laitteisto

Valitse sähköntuotantoon tarvittava laitteisto yhdessä alan asiantuntijan kanssa. Sovi sähköurakoitsijan kanssa laitteiston asennuksesta ja varmista, että urakoitsija hoitaa tarvittavat ilmoitukset paikalliselle sähköverkkoyhtiölle.

Turvallisuussyistä kaikista sähköverkkoon liitettävistä tuotantolaitoksista on ilmoitettava sähköverkkoyhtiöön.

Ylijäämäsähkön myynti Porvoon Energialle

Jos olet sähkönmyyntiasiakkaamme, etkä tarvitse aina kaikkea tuottamaasi sähköä itse, voit pienentää sähkölaskuasi ja myydä sähköverkkoon syöttämääsi energiaa meille.

Voit myydä ylijäämäsähkösi meille, jos

  1. mikrotuotantosi on uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko– tai tuulivoimaa.
  2. sinulla on voimassaoleva tuotannon verkkopalvelusopimus (riippuen tuotantolaitoksen koosta ja liittämiskohdasta) ja tuotannon liittymissopimus paikallisen sähköverkonhaltijan kanssa.
    Pientuotannon yleistietolomake
  3. sinulla on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus Porvoon Energian kanssa. Tällä sopimuksella ostat meiltä sähköä silloin, kun oma mikrotuotantosi ei riitä kattamaan kulutustasi.
  4. sinulla on voimassaoleva sopimus mikrotuotannon ylijäämän ostamisesta Porvoon Energian kanssa.
  5. olet sähkön nettokuluttaja, eli vuositasolla Porvoon Energialta ostamasi sähkön määrä on suurempi kuin meille myymäsi sähkön määrä.
  6. kulutuskohteen pääsulakekoko on enintään 3 × 63 A.

Lisäksi ylijäämäsähkön myynnin edellytyksenä on, että kohteessa on tuntirekisteröivä etämittaus ja kaksisuuntainen mittalaite, joka mittaa erikseen verkkoon syötetyn ja sieltä otetun energian. Paikallisen sähköverkonhaltijan tulee kyetä toimittamaan Porvoon Energialle verkkoon siirretyn energian määrä tunnin tarkkuudella.

Porvoon Energia maksaa mikrotuottajalle:

Hyvityshinta on Suomen tuntispot-hinta vähennettynä välityspalkkiolla (-0,30 snt/kWh, alv 0).

Huom! Yli 100 kVA:n tuotantolaitokset ovat sähköverovelvollisia. Lue lisää: tulli.fi

Hyvä tietää mikrotuotannosta

Mikrotuotantolaitteistolla tarkoitetaan nimellisteholtaan enintään 100 kW:n yksi- tai useampivaiheista tuotantolaitteistoa. Jotta mikrotuotanto voidaan liittää sähkönkäyttöpaikan yhteyteen, liittämisen edellytyksenä on, että tuotantolaitteiston käynnistysvirta ei ylitä liittymissopimuksen maksimitehon mukaista virran huippuarvoa.

Tuotantolaitteiston aiheuttama jännitemuutos missä tahansa pienjänniteverkon osassa saa olla enintään 4 % nimellisjännitteestä jakelumuuntamoilla, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Sähkön laadun on pysyttävä liittämiskohdassa standardin SFS-EN 50160 rajoissa.

Mikäli tuotantolaitoksesi koko ylittää 100 kW suosittelemme, että varmistat tuotannon liitettävyyden sähköverkkoon ennen laitteiston hankintaa. Tämä siksi, että mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo sähköntuotantoa suunniteltaessa. Arvio tuotantolaitteiston suositellusta maksimitehosta riippuu liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kauempana liittämiskohdasta, suositeltu maksimiteho pienenee.

Tuotantolaitteisto on liitettävä verkkoon sähköasennusstandardin SFS6000 mukaisilla liitännäisillä. Yksivaiheisen tuotantolaitteiston osalta on ilmoitettava, mille vaiheelle tuotanto kytketään, jotta sähköverkkoyhtiöllä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa vaiheen valintaan.

Tavallisesti tuotanto ja kulutus mitataan erikseen. Enintään 3 x 63 A -kohteissa voidaan tuotanto ja kulutus mitata samalla mittarilla käyttöpaikan liittymässä, yli 3 x 63 A -kohteissa on kulutus selvitettävä erikseen.

Tuotantolaitteiston suojaus

Tuotantolaitteiston tulee täyttää tekniset suojausvaatimukset, esimerkiksi verkkoonliitäntälaitteen (invertteri) suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat.

Vaihtoehdot suojaukselle ovat mikrotuotantostandardi SFS-EN 50549-1, Suomen asetukset (sama kuin Energiateollisuus ry:n suositus 2019, tekninen liite 1) tai saksalainen vaatimusdokumentti VDE-AR-N 4105 2018:11 (suojaustekniset vaatimukset). Huom. VDE V 0126 1-1 ei ole hyväksyttävä.

Tuotantolaitteiston erottaminen

Tuotantolaitteiston, mukaan lukien verkkolaite, on oltava erotettavissa verkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon on vapaa pääsy. Erotuslaitteena voi toimia myös liittymän pääkytkin, jos pääkytkimelle esteetön pääsy. Sähkökeskuksista tulee löytyä asianmukaiset varoituskyltit takaisinsyöttövaarasta ja opastus laitteiston irti kytkemiselle.

Lisätietoa

Opas sähkön pientuottajalle (Motiva)

Ota yhteyttä!

Meillä sähkön mikrotuotantoon liittyviin kysymyksiin vastaavat:

Mikael Hämäläinen

Käyttöpäällikkö
050 433 9030

Berndt Hjelt

Liittymäpalvelut
040 672 1460

Markus Weckström

Myyntipäällikkö – yritysasiakkaat
0400 713 353