Siirry sisältöön

Etäluettavat sähkömittarit

Porvoon Energian asiakkaiden sähkömittarit on vaihdettu etäluettaviksi. Näin ollen perinteinen mittareiden luenta jää historiaan, ja lukemat siirtyvät tietojärjestelmään automaattisesti. Etäluennan myötä myös laskutus perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön.

Lähes kaikki sähkömittarit Suomessa ovat nyt etäluettavia. Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan sähkönmittauksen tulee Suomessa perustua sähkömittareiden etäluentaan ja tuntikohtaiseen energiamittaukseen.

Etäluettava sähkömittari mahdollistaa sähkömittarin luennan ja sen toimintojen ohjaamisen etäyhteyden avulla. Etäluennan avulla saat enemmän tietoa omasta sähkönkäytöstäsi. Myös me saamme paljon uutta tietoa, jota voimme hyödyntää palvelujemme kehittämisessä. Pystymme näin palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.

Lataa tästä etäluettavan mittarin käyttöohjeet

 

Etäluettavan sähkömittarin hyödyt

 • Täsmälliset, kulutukseen perustuvat sähkölaskut. Arviolaskut jäävät nyt historiaan.
 • Lisätietoa energiankäytöstä. Asiakas voi jatkossa seurata energian kulutustaan jopa tuntitasolla.
 • Enää asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa mittarilukemia, koska mittarin luku tapahtuu automaattisesti.
 • Esim. myrskyjen jälkeisten vikatilanteiden hallinta helpottuu.
 • Uudenlaisia tuotteita ja raportointipalveluita.

Muutokset sähkölaskussa

Asiakkaille, joilla ei aikaisemmin ole ollut etäluettavaa sähkömittaria, sähkömittarin vaihto muuttaa laskutusrytmiä. Asennuksen jälkeen sähkölasku muuttuu todelliseen kulutukseen perustuvaksi. Todelliseen kulutukseen perustuva laskutus korvaa arviolaskut ja kerran vuodessa lähetetyn tasauslaskun.

Laskutusvälit:

 • Mikäli sähkönkulutuksesi on yli 9 000 kWh vuodessa, saat laskun joka kuukausi.
 • Mikäli sähkönkulutuksesi on 2 000 kWh – 9 000 kWh vuodessa, saat laskun joka toinen kuukausi.
 • Mikäli sähkönkulutuksesi on alle 2 000 kWh vuodessa, saat laskun joka kolmas kuukausi.

Älä sulje mökin sähköä pääkytkimestä!

Kun lähdet loma-asunnoltasi pidemmäksi aikaa, katkaise virta etäluettavasta sähkömittarista, ei pääkytkimestä. Tällöin sähkönkäyttö on katkaistu, mutta mittari on käytössä ja kertoo meille että sähköä ei käytetä tässä käyttöpaikassa.

Asiakkaan etuna on se, että hänen ei tarvitse vastaanottaa arviolaskuja. Mikäli asiakas katkaisee sähkön pääkytkimestä, on Porvoon Energia pakotettu laskuttamaan kuukausittaisten arvioiden mukaan, sillä yhtiö ei silloin enää saa yhteyttä mittariin. Kun pysytymme lukemaan mittaria säännöllisesti, saamme sieltä samalla tarkeää tietoa verkon mahdollisista vikatilanteista ja pystymme korjaamaan ne nopeammin.

KATKAISE SÄHKÖ NÄIN:

 1. Etsi sähkömittarin selauspainiketta painamalla valikko ”dCon” (mittarin vasen painike).
 2. Kun mittarin näytössä lukee ”dCon”, paina selauspainiketta ja pidä se painettuna kunnes mittarista kuuluu äänekäs napsahdus. Nappia on pidettävä painettuna yhtäjaksoisesti noin kuuden sekunnin ajan.
 3. Varmista että sähköt varmasti on katkaistu.

KYTKE SÄHKÖT TAKAISIN PÄÄLLE NÄIN:

 1. Valitse sähkömittarin selauspainikkeen avulla näytölle jokin muu valikko kuin ”dCon” (dCon kohdassa voi ainoastaan katkaista sähköt, ei kytkeä takaisin päälle).
 2. Kun mittarin näytössä on jokin muu teksti kuin ”dCon”, paina selauspainiketta ja pidä painettuna kunnes mittarista kuuluu äänekäs napsahdus. Nappia on pidettävä painettuna yhtäjaksoisesti noin kuuden sekunnin ajan.

 

Mittarin vaikutus yösähköön ja sähkölaitteiden ohjaukseen

Jos sinulla on yösähköä käyttäviä laitteita, kuten lämminvesivaraaja tai varaavan lattialämmitys, niiden automaattiset kytkentäajat ovat porrastettu. Yösähkö ohjautuu päälle klo 23:00 mennessä, eli laite siirtyy yösähkölle klo 22:00-23:00 välisenä aikana. Näin pystymme välttämään tilanne, jolloin kaikki sähkölaitteet kytkeytyvät yhtäaikaisesti päälle ja aiheuttavat tarpeettoman kuormituksen sähköverkkoon.  ”Releen napsahdus” ei tämän vuoksi tarkoita yösähköajan alkamista.

Kulutustietojen yksityisyys

Keräämme mittareilta saatavat energiankulutustiedot tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tallennamme kulutustiedot sisäisiin järjestelmiimme, joihin ei ole pääsyä kuin sellaisilla työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Porvoon Sähköverkon energianseurantapalvelussa sinut tunnistetaan ja sinun on mahdollista tarkastella kulutustietojasi vain sellaisten käyttöpaikkojen osalta, joihin sinulla on tai on ollut sähkösopimus. Käyttöpaikan aikaisempia kulutustietoja, jotka ovat oman sähkösopimuskautesi ulkopuolella  sinun ei ole mahdollista tarkastella. Kulutustiedot siirretään automaattisesti salattuna mittarilta aina järjestelmiimme asti.

Voit tarkastella omia energiankulutustietoja sähkölaskustasi tai Energiani -palvelusta, johon edellisen vuorokauden kulutuksesi siirtyy aina takautuvasti. Energiani -palvelustamme.