Skippa till innehållet

Fjärravlästa elmätare

Borgå Energis kunders elmätare har byts ut till fjärravlästa mätare. Den traditionella avläsningen av mätarna går till historien och mätarställningarna registreras automatiskt i Borgå Energis datasystem. I och med fjärravläsningen grundar sig också faktureringen på aktuell elförbrukning.

Praktiskt taget alla elmätare i Finland är fjärravlästa. Enligt statsrådets förordning skall elmätningen i Finland basera sig på fjärravläsning av elmätarna och en timvis elmätning.

En fjärravläst elmätare kan avläsas och dess funktioner styras med hjälp av en fjärrförbindelse. Övergången till fjärravläsning betyder att du som kund får mera uppgifter om din egen elförbrukning. Också vi får mycket ny information, som vi kan utnyttja för att utveckla våra tjänster. På det sättet kan vi betjäna våra kunder allt bättre.

Ladda ner broschyr på fjärravlästa elmätare

Nyttan av fjärravlästa elmätare

• Exakta elräkningar som grundar sig på förbrukning. Fakturering enligt uppskattning går till historien.

• Mera information om energiförbrukningen. Kunden kan följa med sin energiförbrukning med en timmes noggrannhet.

• Kunden behöver inte längre uppge mätarställning, eftersom mätaren avläses automatiskt. • Det blir lättare att hantera felsituationer tex. efter stormar.

• Nya produkter och rapporteringstjänster.

Ändringar i elräkningen

Faktureringsrytmen ändrar för kunder som inte tidigare har haft fjärravläst mätare, då mätaren byts ut. Efter att den fjärravlästa mätaren är installerad, grundar sig faktureringen på verklig förbrukning. Faktureringen utgående från förverkligad förbrukning har ersatts faktureringssystemet med fakturering enligt uppskattning som korrigerades med utjämningsfaktura en gång om året.

Faktureringsintervallet är i fortsättningen:

  • Om din elförbrukning är över 9 000 kWh per år, får du en faktura varje månad.
  • Om din elförbrukning är 2 000 kWh – 9 000 kWh per år, får du en faktura var annan månad.
  • Om din elförbrukning är under 2 000 kWh per år, får du en faktura var tredje månad.

Stäng inte av strömmen på stugan från huvudbrytaren!

Om du lämnar stugan eller fritidsbostaden för en längre tid, bryt strömmen från den fjärravlästa mätaren, inte från huvudbrytaren. Då är strömmen bruten, men mätaren är i användning och berättar för oss att ingen el används på denna förbrukningsplats.

Kunden behöver inte ta emot uppskattningsfakturor. Om kunden bryter strömmen från huvudbrytaren, tvingas Borgå energi att faktura på basen av månatlig uppskattning, eftersom bolaget inte får kontakt med mätaren. Då vi kontinuerligt kan läsa av mätaren, får vi samtidigt värdefull information om eventuella fel i nätet och kan reparera skador snabbare.

BRYT AV ELEN SÅHÄR:

  1. Tryck på bläddringsknappen tills du ser texten ”dCon” (vänster knapp).
  2. Då det står ”dCon” på displayen, tryck på bläddringsknappen igen och håll den nedtryckt i minst sex sekunder tills du hör ett knäppande ljud.
  3. Kontrollera att elen med säkerhet är avstängd.

SÅHÄR KOPPLAS ELEN TILLBAKA:

  1. Tryck på bläddringsknappen och välj någon annan text än “dCon” (“dCon” kan endast användas till att koppla bort strömtillförseln).
  2. Då det står nångot annat än “dCon” på displayen, tryck igen på bläddringsknappen och håll den nedtryckt i minst sex sekunder tills du hör ett knäppande ljud.

 

Mätarens inverkan på nattström och styrning av elektriska apparater

Apparater som använder nattström, så som varmvattenberedare eller magasinerande golvvärme har schemalagda starttider. Nattströmmen slår på senast kl.23:00, vilket betyder att apparaten slår över till nattström mellan kl.22:00-23:00. På det sättet undviks en situation där alla elektriska apparater startar samtidigt och förorsakar onödig belastning av elnätet. Ett ”knäpp i relän” innebär därför inte att nattströmmen börjar.

Förbrukningsuppgifternas dataskydd

Vi samlar in mätarnas förbrukningsuppgifter i databaser, som är skyddade med brandmur, lösenord och andra tekniska metoder. Vi sparar förbrukningsuppgifterna i våra interna system, vilka inte kan nås av andra än sådana personer inom vår personal och våra samarbetspartner, vars arbetsuppgifter förutsätter det.

Läs mer