Siirry sisältöön

Mikrotuotanto

Miksi energian mikrotuottajaksi?

Mikrotuotannolla tarkoitetaan omaan käyttöön tehtävää pienimuotoista sähköntuotantoa. Pientuottajana säästät, kun laitetta hankkiessasi investoit parhaiten omia kulutustarpeitasi vastaavaan laitteistoon ja kohdennat tuottamasi energian ensisijaisesti omaan kulutukseesi.  Jos tuottamaasi sähköä kuitenkin kertyy yli oman tarpeen, voit myydä ylijäämäenergian muiden käytettäväksi liittämällä mikrotuotantolaitteesi yleiseen sähköverkkoon.

HUOM! Jos harkitset pientuotannon aloittamista, ota jo ennen laitteiston hankintaa yhteyttä alueesi sähköverkkoyhtiöön. Näin varmistat, että harkitsemasi laitteisto on liitettävissä sähköverkkoon turvallisesti ja ongelmitta, eikä aiheuta häiriötä muulle sähkön käytölle tai -käyttäjille. Sähköverkkoon liittämisestä tehdään aina erillinen sopimus.


Mikrotuottajana voit myydä mahdollisen ylijäämäenergian energiayhtiöllesi!

Pientuotannon yleistietolomakeNetotus: mitä se on?

Asiakaspalvelu

Ennen pienvoimalaitoksen hankintaa

Mikrotuotannon aloittaminen on helppoa, kunhan ensin muistat tarkistaa ja varmistaa muutaman tärkeän asian.

  • Mitoita laitteistosi, esimerkiksi aurinkopaneelit, aina ensisijaisesti oman sähkönkäyttötarpeesi mukaan. Näin optimoit investointisi ja saat laitteistosta suurimman hyödyn.
  • Mikäli haluat liittää tuotantolaitteesi yleiseen sähköverkkoon, tulee laitteiston teknologian ja tehon soveltuvuus tarkistaa sähköverkkoyhtiön kanssa jo ennen laitteiston hankintaa. Esimerkiksi aurinkovoimalan keskimäärin sallittu paneeliteho on Porvoon Sähköverkko Oy:n verkossa maksimissaan 7 kVA.
  • Sekä sähköverkkoon liittämisestä että ylijäämäsähkön myynnistä tehdään erilliset sopimukset.
  • Huomioithan, että mikrotuotantolaitteistoa ei saa kytkeä verkkoon ennen kuin olet saanut tekemäsi sopimuksen pohjalta hyväksynnän ja luvan liittämiseen.

Näin onnistut!

1. Ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen

Tuotantolaitoksen pystyttäminen ja käyttöönotto saattaa vaatia rakennus- tai toimenpideluvan. Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

2. Ota yhteyttä alueesi sähköverkkoyhtiöön

Yleiseen sähköverkkoon liitettävien laitteiden osalta on varmistuttava aina siitä, että uusi laite ei aiheuta häiriötä muulle sähkön käytölle tai -käyttäjille. Tästä syystä sähköverkkoon voidaan ilman kalliita muutostöitä liittää turvallisesti ja ongelmitta teholtaan vain keskimäärin maksimissaan 7 kVA:n pienvoimalaitoksia. Mahdolliset poikkeusluvat esimerkiksi lähellä muuntamoa sijaitseville voimaloille voidaan antaa ainoastaan erillisestä hakemuksesta. Edellä kerrotusta johtuen kaikista tuotantolaitoksista, jotka aiotaan liittää yleiseen sähköverkkoon, on oltava yhteydessä sähköverkon haltijaan jo ennen laitteiston hankintaa.

Sähköverkkoyhtiön edustaja käy läpi kanssasi laitteiston tehovaatimusten ohella tuotantolaitteiston tekniset turvallisuusvaatimukset. Tuotantolaitteiston saa kytkeä vain ammattitaitoinen ja luvat omaava sähköasentaja.

Sähköverkkoon liittämisestä, samoin kuin ylijäämäsähkön myynnistä tehdään aina erilliset sopimukset. Porvoon Sähköverkko Oy lähettää laitteiston käyttöönottoluvan tekstiviestillä, kun sopimusasiat ovat kunnossa ja sinulla on ylijäämäsähkölle ostaja – tätä ennen laitteistoa ei saa ottaa käyttöön.

3. Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyjäyhtiöön

Tuottamallesi sähkölle pitää löytyä myös ostaja, joten pientuottajalla täytyy olla verkkoon liittämisestä tehdyn sopimuksen lisäksi sopimus mikrotuotannosta syntyvän mahdollisen ylijäämäsähkön myynnistä. Myös me Porvoon Energialla ostamme mikrotuotettua sähköä.

Asiakaspalvelu

4. Huomioi laitteen valinnassa

Valitse omaa sähkönkäyttötarvettasi parhaiten vastaava mikrotuotannon laitteisto yhdessä alan asiantuntijan kanssa. Sovi sähköurakoitsijan kanssa laitteiston asennuksesta ja varmista, että urakoitsija hoitaa tarvittavat ilmoitukset alueesi sähköverkkoyhtiölle. Turvallisuussyistä kaikista sähköverkkoon liitettävistä pienvoimaloista on ilmoitettava sähköverkkoyhtiöön.

Vinkki!
Katso ohje aurinkopaneeleiden käyttöönottoon täältä!

Mikrotuotannon ylijäämäsähkön myynti Porvoon Energialle

Jos olet sähkön pientuottaja sekä sähkönmyyntiasiakkaamme, etkä tarvitse aina kaikkea tuottamaasi sähköä itse, voit pienentää sähkölaskuasi ja myydä sähköverkkoon syöttämääsi energiaa meille. Pientuottajan sähkön osto ja myynti tapahtuu 15.6.2022 alkaen ns. pientuotannon netotuksena Porvoon Sähköverkon alueella.

Voit myydä ylijäämäsähkösi meille, jos

  • sähkönkäyttöpaikkasi verkkoalueesta riippumatta silloin, kun ostat tarvitsemallesi kulutukselle sähkön Porvoon Energialta,
  • mikrotuotantosi on uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko- tai tuulivoimaa ja
  • olet sähkön nettokuluttaja, eli vuositasolla Porvoon Energialta ostamasi sähkön määrä on suurempi kuin meille myymäsi sähkön määrä.

Lisäksi ylijäämäsähkön myynnin edellytyksenä on, että kohteessa on tuntirekisteröivä etämittaus ja kaksisuuntainen mittalaite, joka mittaa erikseen verkkoon syötetyn ja sieltä otetun energian. Paikallisen sähköverkonhaltijan tulee kyetä toimittamaan Porvoon Energialle verkkoon siirretyn energian määrä tunnin tarkkuudella.

Käyttöpaikat Porvoon Sähköverkko Oy:n verkkoalueella:

Käyttöpaikat muilla sähköverkkoalueilla (Porvoon Sähköverkko Oy:n ulkopuoliset käyttöpaikat):

  • Selvitä käyttöpaikkatunnuksesi. Saat käyttöpaikkatunnuksen tarvittaessa olemalla yhteydessä oman alueesi verkkoyhtiöön. Tarvitset käyttöpaikkatunnusta tehdessäsi sähkönmyyntisopimuksen Porvoon Energian asiakaspalvelussa tai Minun Energiani -onlinepalvelussa.
  • Ilmoita alueesi verkkoyhtiölle halusi myydä tuottamasi mahdollinen ylijäämäsähkö Porvoon Energialle.
  • Laitteistosi kytkeminen verkkoon tapahtuu oman alueesi sähköverkkoyhtiön kanssa.

Porvoon Energia maksaa mikrotuottajalle:

Porvoon Energian maksama ylijäämäsähkön hyvityshinta on Suomen tuntispot-hinta vähennettynä välityspalkkiolla (-0,30 snt/kWh, alv 0).

HUOM! Mikrotuotannon ylijäämäsähkön ostosopimus koskee vain aurinko- sekä tuulisähkön pientuottajia, joiden tuotantoteho on enintään 100 kVA.

Huomaathan myös, että yli 100 kVA:n tuotantolaitokset ovat sähköverovelvollisia. Lue lisää: vero.fi

Hyvä tietää mikrotuotannosta

Mikrotuotantolaitteistolla tarkoitetaan nimellisteholtaan enintään 100 kW:n yksi- tai useampivaiheista tuotantolaitteistoa. Jotta mikrotuotanto voidaan liittää sähkönkäyttöpaikan yhteyteen, liittämisen edellytyksenä on, että tuotantolaitteiston käynnistysvirta ei ylitä liittymissopimuksen maksimitehon mukaista virran huippuarvoa (Porvoon Sähköverkko Oy:n verkossa maksimissaan 7 kVA).

Tuotantolaitteiston aiheuttama jännitemuutos missä tahansa pienjänniteverkon osassa saa olla enintään 4 % nimellisjännitteestä jakelumuuntamoilla, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Sähkön laadun on pysyttävä liittämiskohdassa standardin SFS-EN 50160 rajoissa.

Arvio tuotantolaitteiston suositellusta maksimitehosta riippuu liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kauempana liittämiskohdasta, suositeltu maksimiteho pienenee.

Tuotantolaitteisto on liitettävä verkkoon sähköasennusstandardin SFS6000 mukaisilla liitännäisillä. Yksivaiheisen tuotantolaitteiston osalta on ilmoitettava, mille vaiheelle tuotanto kytketään, jotta sähköverkkoyhtiöllä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa vaiheen valintaan.

Tuotantolaitteiston suojaus

Tuotantolaitteiston tulee täyttää tekniset suojausvaatimukset, esimerkiksi verkkoonliitäntälaitteen (invertteri) suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat.

Vaihtoehdot suojaukselle ovat mikrotuotantostandardi SFS-EN 50549-1, Suomen asetukset (sama kuin Energiateollisuus ry:n suositus 2019, tekninen liite 1) tai saksalainen vaatimusdokumentti VDE-AR-N 4105 2018:11 (suojaustekniset vaatimukset). Huom. VDE V 0126 1-1 ei ole hyväksyttävä.

Tuotantolaitteiston erottaminen

Tuotantolaitteiston, mukaan lukien verkkolaite, on oltava erotettavissa verkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon on vapaa pääsy. Erotuslaitteena voi toimia myös liittymän pääkytkin, jos pääkytkimelle esteetön pääsy. Sähkökeskuksista tulee löytyä asianmukaiset varoituskyltit takaisinsyöttövaarasta ja opastus laitteiston irti kytkemiselle.

Lisätietoa

Opas sähkön pientuottajalle (Motiva)

Ota yhteyttä!

Sähkön ostoon ja myyntiin liittyvät kysymykset ja sopimusasiat hoituvat asiakaspalvelumme kautta.

Asiakaspalvelu

Mikrotuotantoon liittyvät tekniset kysymykset voit lähettää oheisella lomakkeella.