Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Häiriötiedotteet Artikkelit

Arkisto

Enston tehtaan hukkalämpö hyötykäyttöön Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon

Porvoon Energia suunnittelee uutta lämmöntuotannon investointia polttoon perustumattoman matalalämpöisen kaukolämmön hyödyntämiseksi Porvoossa. Hankkeessa Porvoon Energia rakentaa energiakeskuksen ja ylijäämälämmön energiankeruupiirin teknologiayritys Enston ja asiantuntijayritys IOTOI Oy:n kanssa. Enston Porvoon tuotantolaitokseen asennettava energiakeruujärjestelmä toimii tuotannon jäähdytyspiirinä. Järjestelmä kerää samalla lämpöenergiaa tuotantohallista energiakeskukselle.

Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa uusi tuotantotilojen jäähdytys- ja energiankeruujärjestelmä, jolla tehtaan koneista tiloihin syntyvä ylijäämälämpö siirtyy energiatehokkaasti lämmitysenergiaksi Porvoon kaukolämpöverkkoon kytketyn lämmöntalteenottojärjestelmän kautta. Järjestelmä perustuu IOTOI:n kaukolämmön paluuvettä hyödyntävään ratkaisuun, jota hanke haluaa edelleen kehittää ja sovittaa ratkaistakseen Enston kaltaisten suurten teollisuuslaitosten huomattavan ja hyödyntämättömän hukkalämpöpotentiaalin käytön kaukolämpöverkossa. Laskennallisen hukkalämmön määrä tässä kohteessa on arviolta noin 14 000 MWh/a, josta noin kaksikolmasosaa on hyödynnettävissä Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon. Hankkeen aloitus on suunniteltu alkavaksi vuonna 2023. Porvoon Energia on hakenut Työ- ja elinkeinoministeriöltä investointitukea.

Uudessa investointihankkeessa yhdistyy Porvoon Energian sekä teknologiayritys Enston ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Haluamme tehostaa sekä energiankäyttöä että lämmöntuotantoa, jossa hukkalämpöjen hyödyntäminen on keskeisessä asemassa. Tämä hanke on siis jatkoa aiemmille projekteillemme ylijäämälämmön hyödyntämisessä, mutta myös uusi askel kohti polttoon perustumattoman kaukolämmön tuottamista tulevaisuudessa”, toteaa Porvoon Energian kaukolämpöpäällikkö Oskar Tillander.

Enston kiinteistöjohtaja Pekka Paananen näkee merkittäviä etuja yhteishankkeessa: “Tuotantoprosesseistamme vapautuu huomattava määrä lämpöenergiaa, jota emme ole voineet hyödyntää kiinteistössämme. Yhteistyöhankkeella Porvoon Energian ja IOTOI:n kanssa pystymme maksimoimaan hukkaenergian hyödyntämisen. Samalla voimme toteuttaa tuotantoprosessimme tarvitsemat jäähdytystarpeet tehokkaasti ja ympäristöä kuormittamatta. Tämä hanke tukee erinomaisesti ennen kaikkea kestävän kehityksen tavoitteitamme: parantaa työhyvinvointia panostamalla työympäristöön ja pienentää hiilijalanjälkeä.”

 

Lisätietoja:

Oskar Tillander, kaukolämpöpäällikkö, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

Pekka Paananen, kiinteistöjohtaja, Ensto Invest Oy

Johnny Holmström, toimitusjohtaja, IOTOI Oy

 

Porvoon Energia
Haluamme olla innovatiivinen edelläkävijä sekä aidosti vastuullinen energiayhtiö tuottamalla sellaisia energiaratkaisuja, jotka tekevät päästöjen vähentämisen mahdolliseksi. Olemme jo nyt täysin hiilineutraali yhtiö. Ollaksemme
luonnollinen valinta, myymämme sähkö on hiilineutraalia sekä päästötöntä, ja kaikki tuottamamme kaukolämpö on lähes 100 % uusiutuvaa. Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, mikä täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit.
Porvoon Energialla on noin 37 000 sähköasiakasta ja 2050 kaukolämmön liittymää, mikä tarkoittaa noin 35 000 asiakasta.

www.pbe.fi

Ensto
Yli 60 vuoden ajan kasvuhakuinen ja kansainvälinen perheyritys Ensto on omistautunut sähkölle pitkäjänteisesti ja ihmisläheisesti. Tarjoamme älykkäitä ja luotettavia sähköistysratkaisuja sekä asiantuntemusta sähköverkkoyhtiöille, ja autamme niitä menestymään ja rakentamaan kestävämpää huomista.

Ensto työllistää yhteensä 900 työntekijää 17 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Meitä kaikkia yhdistää yhteinen tavoite: haluamme tehdä elämästä parempaa sähkön avulla. Vastuullisesti.

www.ensto.fi

Iotoi Oy
Olemme kiertotalousaikakauden asiantuntijayhtiö, jossa yhdistyy laaja-alainen osaaminen teknisistä innovaatioista, haastavasta projektijohtamisesta ja yhteiskuntainfran kehittämisestä. Liiketoimintamme perustuu synergiaan: yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, ja lopputulos on nollasummapelin sijaan enemmän kuin osiensa summa.

www.iotoi.fi