Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Artikkelit Häiriötiedotteet

Arkisto

Kunnialla läpi myrskyisän vuoden

Sähkön markkinahintojen raju nousu sekä suuret hintavaihtelut leimasivat vuotta 2022. Rajut muutokset koskettivat myös Porvoon Energiaa ja sen asiakkaita. Erityisen hyvin onnistuneen sähkönhankintamme sekä oman ja osuustuotantomme ansiosta onnistuimme merkittävästi rajoittamaan energiakriisin asiakkaillemme aiheuttamia seurauksia.

“Vuosi 2022 jää historiaan myrskyisänä vuotena. Energiakriisi iski rajusti nousevien raaka-aineiden hintojen sekä polttoaineen rajallisen saatavuuden kautta. Haasteista huolimatta onnistuimme selviytymään vuodesta kunnialla, ja Porvoon Energian osalta vuosi sujui varsin hyvin sekä toiminnallisesti että tuloksellisesti”, kertoo Porvoon Energian toimitusjohtaja Måns Holmberg.

Haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta Porvoon Energian tilikauden tulos oli vahva:
3,5 miljoonaa euroa verojen jälkeen (2,0 miljoonaa euroa vuonna 2021). Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2022 86,3 miljoonaan euroon (75,1). Myyntikate oli 35,1 miljoonaa euroa (23,1) ja käyttökate 22,5 miljoonaa euroa (11,0). Tuloksessa on huomioitu myös Fennovoima-investoinnin alaskirjaus 5,6 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 5,6 prosenttia (3,1) ja omavaraisuusaste 34,7 prosenttia (32,9).

Konsernin investoinnit vuonna 2022 olivat 14,2 miljoonaa euroa. Tästä 10,1 miljoonaa oli paikallisia investointeja, kuten sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen, Hattulanrannan sähköasemaprojekti, Kevätkummun lämpöakkuprojekti sekä kaukolämpöverkon rakentamista ja saneerausta. Lisäksi investoimme myös alueemme ulkopuolelle hiilidioksidipäästöttömään tuuli- ja vesivoimatuotantoon.

”Myös me jouduimme korottamaan sähkönhintojamme, mutta korotimme hintoja selvästi myöhemmin sekä selvästi vähemmän, kuin suurin osa kilpailijoistamme”, sanoo Måns Holmberg, ja jatkaa: ”On vaikea arvioida yksiselitteisesti, kuinka paljon tuimme asiakkaitamme vuoden aikana, mutta yksi tapa on verrata myymämme sähkön hintaa markkinahintaan. Tämä vertailu osoittaa, että tuimme asiakkaitamme noin 12 miljoonalla eurolla vuoden 2022 aikana, eli näin paljon enemmän toistaiseksi voimassa olevalla tuotteella olevat asiakkaamme olisivat maksaneet, jos he olisivat ostaneet markkinahintaista pörssisähköä”.

Myös operatiivisesti vuosi oli hyvä: voimalaitoksemme toimivat hyvin ja sähkönsiirrossa ei nähty suurempia katkoja. Pitkään jatkuneet investoinnit maakaapeloinnin kasvattamiseksi näkyvät ja myrskyjen aiheuttamat häiriöt ovat selkeästi lyhyempiä kestoltaan sekä rajatummat vaikutusalueeltaan. Valtakunnallisesti muuttuneen regulaation myötä alensimme sähkön siirtohintoja heinäkuun alussa noin 10 prosentilla.

Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy:n tulos oli muuttuneen regulaation ja nousseiden kustannusten takia merkittävästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Toimitusvarmuutta parantaviin maakaapelointi- ja muihin verkostoinvestointeihin käytettiin 7,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on sähköverkkoa yhteensä noin 3700 km ja asiakkaita 37505 kpl. Maakaapelia asennettiin noin 50 kilometriä ja vuoden 2022 loppuun mennessä maakaapeloinnin osuus oli yli 50 prosenttia. Tavoitteenamme on nostaa maakaapelointiaste 60 prosenttiin vuoden 2036 loppuun mennessä.

Lämmöntuotannossa hakkeen saanti aiheutti huolta venäläisen hakkeen tuonnin loputtua maaliskuussa. Viime vuosina noin neljäsosa käyttämästämme hakkeesta on tullut Venäjältä. Saimme korvattua venäläisen hakkeen vain pieneltä osin kotimaisella hakkeella, mutta huomattavasti korkeampaan hintaan. Kohonneiden hankintahintojen takia korotimme kaukolämmön hintaa lokakuusta 2022 alkaen 18 prosentilla.

Vuoden 2022 aikana otimme Kevätkummun lämpöakun käyttöön, mikä on selvästi vähentänyt varakapasiteetin tarvetta huippukulutuksen aikana, ja siten vähentänyt fossiilisten varapolttoaineiden tarvetta.

 

Lisätietoja:

Måns Holmberg, toimitusjohtaja Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab