Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Artikkelit Häiriötiedotteet

Arkisto

Porvoon Energia liittyi energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle

Porvoon Energia on allekirjoittanut uuden energiatehokkuussopimuksen, jossa yhtiö sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen avulla tehostetaan eri alojen energiankäyttöä vapaaehtoisin keinoin ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia.

– Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä. Niin teollisuutemme kuin rakennustemmekin energiatehokkuus on jo maailman kärkeä, totesi elinkeinoministeri Olli Rehn Helsingissä pidetyssä allekirjoitustilaisuudessa.

Sopimuksia solmitaan elinkeinoelämälle, kiinteistöalalle, kunta-alalle sekä lämmityspolttonesteiden jakelualalle. Sopimuksiin odotetaan liittyvän satoja yrityksiä ja toistasataa kuntaa. Tavoitteena on, että sopimukset kattavat kaudella 2017–2025 vähintään kaksi kolmasosaa Suomen kokonaisenergian käytöstä. Porvoon Energia liittyi uuteen sopimuskauteen ensimmäisten joukossa.

– Mukanaolo hyödyttää meitä monin tavoin. Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme, mutta sopimus antaa tähän lisäpontta. Sen kautta siirrämme tavoitteet konkreettisiksi teoiksi. Tavoitteisiin sitoutuminen on myös osoitus vastuullisuudesta ja auttaa rakentamaan asiakassuhdetta ja myönteistä julkisuuskuvaa, totesi Porvoon Energian kehitysjohtaja Jukka Rouhiainen.

Sopimukset auttavat Suomea pääsemään EU:n asettamiin tiukkoihin energiankäyttötavoitteisin. Tehokkaampi energiankäyttö tukee ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden saavuttamista sekä luo vihreää kasvua ja markkinoita puhtaan teknologian ratkaisuille. Se lisää myös Suomen huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta.