Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi anslöt sig till energieffektivitetsavtalens nya period

Borgå Energi har undertecknat det nya energieffektivitetsavtalet, som förbinder bolaget till att effektivera sin energihushållning fram till år 2025. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

– Energieffektivitestavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och ett primärt sätt att främja en effektiv energianvändning. Energieffektiviteten i vår industri och våra byggnader toppar världslistan redan nu, konstaterade näringsminister Olli Rehn vid undertecknandet av avtalen i Helsingfors.

Avtal sluts för näringslivet, fastighets- och kommunsektorerna samt för oljebranschen. Hundratals företag och nästan tvåhundra kommuner väntas ansluta sig. Målet är att avtalssystemet täcker minst två tredjedelar av Finlands energiförbrukning under perioden 2017-2025. Borgå Energi var en av de första att ansluta sig till energieffektivitesavtalens nya period.

– Vi gynnas på många sätt av att vara med. Vi strävar ständigt till att förbättra vår energieffektivitet och avtalet ger tilläggspondus till att förvandla målen till konkreta handlingar. Det är också ett tecken på ansvarstänkande och hjälper att utveckla kundförhållanden och en positiv företagsbild, konstaterade Jukka Rouhiainen, utvecklingsdirektör på Borgå Energi.

Energieffektivitetsavtalen hjälper Finland att uppnå de strama energianvändningsmål som lagts upp av EU. Genom avtalen vill man också påskynda införandet av ny energieffektiv teknik och öka användningen av förnybar energi. Avtalssystemet förbättrar också Finlands försörjningsberedskap och energisjälvförsörning.