Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Häiriötiedotteet Artikkelit

Arkisto

Porvoon Energia -konsernin toimintavuosi 2017

Yhtiön toimintaympäristö ja sen muutokset

Edellisvuoteen verrattuna voidaan todeta, että vuosi oli astepäivälukuna mitattuna 1 % lämpimämpi ja se näkyi kulutusluvuissa seuraavasti: sähkönkulutus väheni toimintavuoden aikana 0,6 % ja lämmönkulutus laski niin Porvoossa kuin Loviisassakin 1 %.

Sähkön markkinahinta nousi toimintavuoden aikana 0,78 €/MWh eli 2,4 %:lla (33,2 €/MWh). Nouseva trendi jatkui johtuen kivihiilen ja päästöoikeuksien hintakehityksestä, eikä muutosta ole näköpiirissä, koska talouskasvun nousu näyttää jatkuvan. Rakennustoiminta oli edelleen taantumassa, mikä näkyi uusien liittymien määrässä.

Huhtikuun 1. päivänä käynnistyi vastaperustetun urakointiverkkoyhtiön Uudenmaan Verkonrakennus Oy:n toiminta. Yhtiön omistavat yhdessä puoliksi Porvoon Energia Oy ja Keravan Energia Oy.

Urakointiyhtiö sai lentävän lähdön, kun Porvoon Sähköverkko Oy:stä siirtyi 23 henkilöä ja Keravan Energia Oy:stä 15 henkilöä liiketoimintasiirron yhteydessä niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Uudenmaan Verkonrakennus Oy:n palvelukseen.

Porvoon Energia Oy aloitti syksyn 2017 aikana valmistelun muuttoon Tolkkisiin Satamakadulle purkamalla niin kutsutun varastorakennuksen Mannerheiminkatu 24:ssä. Seuraava askel on uuden sähköaseman rakentamien osalle puretun varastorakennuksen aluetta. Uusi sähköasema tulee korvaamaan nykyisen käyttökeskusrakennuksen. Sähköaseman odotetaan valmistuvan ja otettavan käyttöön lokakuun 2018 loppuun mennessä. Toimistokiinteistön myynti aloitetaan toisella vuosineljänneksessä 2018. Käyttökeskusrakennuksen purku tapahtuu marras-/joulukuussa 2018. Vuokrasopimus Porvoon kaupungin kanssa Mannerheiminkatu 24:n tontista päättyy 31.12.2018.

Omistus ja hallinto

Porvoon Energia Oy:n toiminta muodostuu kaukolämpö- ja maakaasuliiketoimin-nasta, energiantuotannosta, sähkönmyyntitoiminnasta ja konsernipalveluista. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta.

Porvoon kaupunki omistaa Porvoon Energia Oy:n 100-prosenttisesti.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.5.2017, jolloin valittiin hallitus ja tilintarkastajat seuraavalle toimintakaudelle seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet  (varajäsen)

Johan Söderberg  (Berndt Långvik)

Matti Valasti  (Marianne Korpi)

Sirpa Hopeamaa  (Teppo Lindh)

Jari Ilkka  (Reijo Mokka)

Kristel Pynnönen  (Bodil Lund)

Raija Vaniala  (Johnny Holmström)

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lampila, varalle KHT Mikko Riihenmäki ja toiseksi tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.10.2017, jolloin yhtiöjärjestystä muutettiin siltä osin, että hallitukselle ei valita varajäseniä. Hallitukseen päätettiin valita 7 jäsentä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:

Johan Söderberg

Matti Valasti

Jussi Impiö

Silja Metsola

Kristel Pynnönen

Raija Vaniala

Jorma Wiitakorpi

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Johan Söderbergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Valastin. Toimitusjohtaja Patrick Wackström toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Uudisrakennustoiminta konsernin alueella on edelleen heikkoa, mikä näkyi siinä, että vuoden aikana tehtiin 128 uutta sähköliittymää edellisvuoden 124 verrattuna.

Kaukolämmön kysyntä on edelleen suuri sekä uusilla että vanhoilla alueilla. Syy tähän on kaukolämmön vaivattomuus ja edullinen hinta verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämpöverkkoa rakennetaan täysin ulkopuolisia alihankkijoita käyttäen. Porvoon alueella rakennettiin yhteensä 2,7 km uutta kaukolämpöverkkoa sekä uusittiin/saneerattiin 1,1 km. Uusia lämpösopimuksia tehtiin 45 kpl. Loviisassa rakennettiin kaukolämpöverkkoa yhteensä 1,0 km uutta kaukolämpöverkkoa sekä uusittiin/saneerattiin 0,1 km, ja uusia lämpösopimuksia tehtiin 1 kpl.

Tuotantolaitokset ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti.

Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy:n tulos vastasi asetettuja tavoitteita. Porvoon Sähköverkon panostus sähkön toimitusvarmuuteen on vastannut suunnitelmia. Toimitusvarmuusvaatimusten ja kantaverkkoyhtiön hinnankorotusten johdosta verkkotariffeja korotettiin 5 %:lla 1.8.2017.

Päästöoikeuksien markkinahinta oli vuonna 2017: 5,28 €/t CO2, joten päästöoikeustulot toteutuivat budjetoitua 6,0 €/t CO2 matalammalla tasolla.

Kaupungin omistajapolitiikan mukaisen kohtuullisen kokonaistuloutuksen ja ympäristöystävällisyyden lisäksi yhtiön toiminnan tavoitteena on asiakkaita tyydyttävä ja alueen kehitystä tukeva hintapolitiikka.

Kaikki tariffit ovat muita energiayhtiöitä keskimääräistä halvemmat, ja Porvoon Energia on säilyttänyt paikkansa yhtenä maan edullisimpana sähkön- ja kaukolämmön toimittajana.

Konsernin liikevaihto alustavien laskelmien mukaan, sisältäen Porvoon Alueverkko Oy:n (PAV), oli 67,2 milj.€ (64,9 milj.€ v. 2016), joka merkitsee 3,5 % kasvua edellisvuoteen nähden. Myyntikate oli 30,7 milj.€ (30,9 milj.€) ja käyttökate 15,3 milj.€ (14,1 milj.€). Suunnitelmanmukaisia poistoja tehdään 9,2 milj.€ (9,0 milj.€), jonka jälkeen liikevoitto on 6,1 milj. € (5,0 milj.€). Tulos poisto- ja korkokulujen jälkeen ennen veroja oli 5,1 milj.€ (4,2 milj.€). Investointeihin kului 12,9 milj.€. (19,0 milj.€). Investointien rahoitus on hoidettu tulorahoituksella sekä lainoilla. Rahalaitoslainojen yhteismäärä oli vuoden lopussa 52,9 milj.€ (53,2 milj.€) ja leasingrahoituksen yhteismäärä 31,9 milj.€ (33,5 milj.€).

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2017 oli 70 henkilöä.