Siirry sisältöön

Tiedote 24.03.2023 klo 11:43

Porvoon alueella lyhyt sähkökatko 24.3. klo 11.14  Lue koko tiedote ›

Tiedote 03.03.2023 klo 10:34

Eräpäivän siirto tai laskun maksuasiat helposti Ropo Online-palvelussa - tai ota yhteys Ropoon  Lue koko tiedote ›

Näytä kaikki Tiedotteet Artikkelit

Arkisto

Puustoa karsitaan voimajohtovyöhykkeeltä Sannaisista Grännäsiin

Porvoon Sähköverkko Oy:n suorittaa reunavyöhykehakkuita 110 kilovoltin voimajohtoalueella Sannaisista Grännäsiin. Hakkuutyö pyritään aloittamaan syyskuun viimeisellä viikolla, jolloin työ valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Toimenpiteet tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Johtoalueita ja reunapuustoa käsitellään säännöllisesti sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Hakkuut vähentävät myös sähkökatkoja.

Aikaisemmin johtoalueilta ja reunavyöhykkeiltä on sähkönjakelun varmistamiseksi kaadettu yksittäisiä puita. Myyntitulojen saaminen puista on kuitenkin silloin ollut hankalaa ja sähkönsiirron toimitusvarmuutta on saatu parannettua vain lyhytaikaisesti.

Nyt poistamme puustoa reunavyöhykkeiltä 10 metrin matkalta voimajohtojen molemmin puolin. Karsimme myös mahdolliset ylipitkät puut reunavyöhykkeiden ulkopuolelta. Samassa yhteydessä teemme myös johtoaukean raivauksen.

Tarvittaessa teemme myös metsurityönä ennakkoraivausta reunavyöhykkeellä koneellisen puunkorjuun helpottamiseksi. Metsurityönä kaadetaan myös yksittäisiä puita tonteilta, pellonreunoilta ja suojelualueilta.