Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Häiriötiedotteet Artikkelit

Arkisto

Puustoa karsitaan voimajohtovyöhykkeeltä Sannaisista Grännäsiin

Porvoon Sähköverkko Oy:n suorittaa reunavyöhykehakkuita 110 kilovoltin voimajohtoalueella Sannaisista Grännäsiin. Hakkuutyö pyritään aloittamaan syyskuun viimeisellä viikolla, jolloin työ valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Toimenpiteet tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Johtoalueita ja reunapuustoa käsitellään säännöllisesti sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Hakkuut vähentävät myös sähkökatkoja.

Aikaisemmin johtoalueilta ja reunavyöhykkeiltä on sähkönjakelun varmistamiseksi kaadettu yksittäisiä puita. Myyntitulojen saaminen puista on kuitenkin silloin ollut hankalaa ja sähkönsiirron toimitusvarmuutta on saatu parannettua vain lyhytaikaisesti.

Nyt poistamme puustoa reunavyöhykkeiltä 10 metrin matkalta voimajohtojen molemmin puolin. Karsimme myös mahdolliset ylipitkät puut reunavyöhykkeiden ulkopuolelta. Samassa yhteydessä teemme myös johtoaukean raivauksen.

Tarvittaessa teemme myös metsurityönä ennakkoraivausta reunavyöhykkeellä koneellisen puunkorjuun helpottamiseksi. Metsurityönä kaadetaan myös yksittäisiä puita tonteilta, pellonreunoilta ja suojelualueilta.