Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Artikkelit Häiriötiedotteet

Arkisto

Reunavyöhykkeiden puunkorjuu

Porvoon Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta suoritetaan 110 kV:n voimajohtojen Kaupunginhaka-Kevätkumpu ja Sannainen – Grännäs reunavyöhykehakkuita. Hakkuutyö pyritään aloittamaan heinäkuun 2017 aikana ja työkohteen on tarkoitus valmistua maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Hakkaamme puuston reunavyöhykkeiltä (10 metriä molemmin puolin) sekä mahdolliset ylipitkät puut reunavyöhykkeiden ulkopuolelta. Samassa yhteydessä teemme myös johtoaukean raivauksen. Tarvittaessa teemme myös metsurityönä ennakkoraivausta reunavyöhykkeellä koneellisen puunkorjuun helpottamiseksi. Metsurityönä tehdään myös mahdollisien erityiskohteiden (tontit, pellonreunat, suojelualueet) yksittäisten puiden kaatoa.