Siirry sisältöön

Näytä kaikki Häiriötiedotteet Tiedotteet Artikkelit

Arkisto

Sähköverkkomaksun korotuksilla varaudutaan verkkoinvestointeihin

Tiedote. Julkaistu: 29.01.2016 klo 14:01
Energiateollisuus ry

Useat verkkoyhtiöt ovat ilmoittaneet korottavansa sähköverkkomaksujaan. Korotusten taustalla ovat mittavat sähköverkkoinvestoinnit, joilla vastataan sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteisiin. Hintojen korotusten vastapainoksi investoinnit tuovat myös työtä ja verotuloja.  

Sähköverkkoja rakennetaan ja uusitaan seuraavien viidentoista vuoden aikana merkittävästi.  Siirtohinnoittelua valvova Energiavirasto on arvioinut, että vuoteen 2029 mennessä jakeluverkkoihin investoidaan yli 8 miljardia euroa. Vuositasolla investoinnit ovat lähes 600 miljoonaa euroa.

Investoinnit työllistävät paikallisesti ympäri Suomea ja tuovat verotuloja kuntiin vuosien ajan. Kuluvan vuosikymmenen alkuun verrattuna verkonrakentamisen vuosittaisen työmäärän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sähköverkkomaksu koostuu monista palasista

Sähkönverkkomaksu koostuu kanta- ja jakeluverkon maksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Jakeluverkkoyhtiö laskuttaa asiakkaalta nämä kaikki maksut ja tulouttaa sitten verot valtiolle ja kantaverkkomaksun kantaverkkoyhtiölle. Jakeluverkonhaltijan osuus asiakkaan maksamasta sähkölaskusta on Suomessa keskimäärin alle 30 prosenttia.

Sähkön verkkomaksulla ylläpidetään sähköverkkoa. Kustannuksia aiheuttavat muun muassa verkkoon sitoutunut pääoma, sähköverkon ylläpito eli verkon kunnostaminen, kehittäminen ja uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen.

Palvelun hintaan sisältyvät sähköverkon käytönvalvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut ja sähkön kulutuksen mittaus. Lisäksi maksetaan korvaus valtakunnallisesta sähkön siirrosta ja katetaan myös sähköverkon häviökustannukset.

Tiukasti säänneltyä toimintaa

Verkkoliiketoiminta on Suomessa erittäin tiukasti säänneltyä. Yhtiöiden hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Valvonta perustuu neljän vuoden jaksoihin, joita koskevat hinnoitteluperiaatteet annetaan etukäteen viranomaispäätöksellä. Mahdollinen peritty ylihinta tulee aina palauttaa asiakkaalle. Tähän asti valtaosa Suomen verkkoyhtiöistä on hinnoitellut palvelunsa alle sallitun.

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit pakottavat verkkoyhtiöt tarkistamaan hinnoitteluaan. Lisääntyvät investoinnit on otettava huomioon siirtohinnoittelussa. Verkkoyhtiöiden sähköverkkomaksuihin tekemät korotukset ovat välttämättömiä, jotta sähköverkkoja voidaan kehittää lain edellyttämällä tavalla vastaamaan asiakkaiden odotuksia.

Lisätietoja:
Johtaja Kenneth Hänninen, puh. 050 320 2439