Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Höjning av elnätavgifterna för att möjliggöra investeringar i distributionsnätet

Meddelande. Publicerat: 29.01.2016 kl. 14:00
Finsk Energiindustri rf
Många elnätbolag har meddelat om höjning av elnätavgifterna. Bakgrunden till höjningarna finns i de omfattande investeringar i distributionsnätet som svarar mot elmarknadslagens krav på distributionssäkerhet. Investeringarna skapar dock också arbetstillfällen och skatteintäkter.

Distributionsnätet kommer att byggas ut och förnyas i betydande omfattning under kommande femton år. Energimyndigheten som övervakar prissättningen av elöverföring har uppskattat, att investeringarna i distributionsnät kommer att överstiga 8 miljarder euro till och med 2029. På årsnivå uppgår investeringarna till nästan 600 miljoner euro.

– Investeringarna sysselsätter lokalt runt om i landet och skapar skatteintäkter till kommunerna under flera års tid. Vi uppskattar att nätbyggandet kommer att fördubblas till och med 2019, då man jämför med början av innevarande årtionde, säger Kenneth Hänninen, direktör vid Finsk Energiindustri.
Elnätavgiften består av flera delar

Elnätavgifter består av avgifter för stam- och distributionsnät samt el- och mervärdesskatt. Nätbolaget fakturerar alla dessa avgifter av kunden och betalar sedan skatterna till staten och stamnätsavgiften till stamnätsbolaget. Distributionsnätets andel av kundens elräkning är i Finland i genomsnitt mindre än 30 procent.

Elnätets underhåll finansieras med elnätavgiften. Kostnaderna består bland annat av det kapital som är bundet i nätet och underhåll, utveckling och förnyenade av elnätet samt byggande av nytt elnät.

Tjänstens pris innehåller övervakning av nätet och feltjänst 24 timmar per dygn, reparation av fel i alla situationer samt kundernas telefon- och webbtjänster och mätning av elförbrukningen. Dessutom betalar vi en ersättning för den nationella elöverföringen och avgifterna täcker också elnätets energiförluster.
Noggrant reglerad verksamhet

Nätaffärsverksamheten är mycket noggrant reglerad i Finland. Prissättningen övervakas av Energimyndigheten. Övervakningen grundar sig på fyraårsperioder, vars prissättningsprinciper ges på förhand genom myndighetsbeslut. Eventuella överpriser måste alltid returneras till kunden. Tillsvidare har de allra flesta nätbolagen i Finland prissatt sina tjänster lägre än den högsta tillåtna nivån.

De nätinvesteringar som nätbolagen utför för att förbättra distributionssäkerheten tvingar nätbolagen att granska sin prissättning. Investeringarna måste beaktas vid prissättningen av elöverföring. De höjningar av elnätavgifter som nätbolagen gör är nödvändiga för att det ska vara möjligt att utveckla elnätet att motsvara kundernas förväntningar på det sätt som lagen förutsätter.

 

Tilläggsuppgifter:
Direktör Kenneth Hänninen, tfn 050 320 2439