Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Häiriötiedotteet Artikkelit

Arkisto

Työ- ja elinkeinoministeriön tuki Porvoon Energialle Nesteen vihreän vedyn tuotannosta syntyvän lämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt energiainvestointitukea Porvoon Energian ja Nesteen esittämään ja esiselvityksessä olevaan Kilpilahden elektrolyyserin lämmöntalteenotto -hankkeeseen. TEM:n Porvoon Energialle myöntämä tuen määrä on 5,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 25 %:a arvioidusta investoinnista. Investointipäätöstä hankkeen käynnistämisestä ei ole vielä tehty.

Porvoon Energia ja Nesteen yhteistyössä tekemät selvitykset Nesteen Kilpilahteen suunnitteleman vihreän vedyn tuotannossa syntyvän lämmön talteenotosta ja hyödyntämistä Porvoon Energian kaukolämmön lähteenä saivat vihreää valoa investointipäätösten pohjaksi. Neste on kertonut, että he uskovat saavuttavansa valmiuden vihreän vedyn hankkeen investointipäätöksen tekemiseen vuoden 2024 aikana.

Investointitukea on myönnetty hankkeen molemmille osapuolille. Hankekokonaisuudessa Neste toteuttaisi elekrotlyyserin lämmöntalteenoton ja Porvoon Energian tehtäväksi jäisi lämmön siirtäminen Tolkkisten voimalaitokselle. ”Alustavana suunnitelmana on johtaa raakalämpö Sköldvikistä merenalaista putkistoa pitkin Tolkkisten voimalaitosalueelle”, kertoo Ari Raunio Porvoon Energialta. Putkiston kokonaispituus on noin 4,6 km, josta merenalaisen osuuden pituus noin 2,5 km, mikä olisi Suomen pisin merenalainen kaukolämpöputkisto. Lämpöpumpuilla lämmön lämpötila nostettaisiin kaukolämpöverkkoon sopivalle tasolle. Lämpöratkaisu tuottaisi noin 25 MW lämpöä Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon.

TEM:n tukiohjelman tavoitteena on vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, tukea Suomen hiilineutraalisuustavoitteita sekä kannustaa elinkeinoelämää ja etenkin teollisuutta korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

 

Lisätietoja:

Ari Raunio, päällikkö, lämpö ja tuotanto, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Måns Holmberg, toimitusjohtaja, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab