Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Arbets- och näringsministeriet beviljade Borgå Energi stöd för utnyttjande av värme från Nestes produktion av grönt väte i fjärrvärmeproduktionen

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har beviljat energiinvesteringsstöd till det projekt för återvinning av värme från en elektrolysör i Sköldvik, vilket Borgå Energi och Neste presenterat och vilket befinner sig i ett förutredningsskede Det beviljade projektstödet åt Borgå Energi är 5,4 miljoner euro, vilket motsvarar 25 % av den beräknade totala investeringskostnaden. Investeringsbeslut att starta projektet har inte ännu fattats.

De utredningar, vilka Borgå Energi och Neste i samarbete gjort om återvinning och utnyttjande av den värme som uppstår i Nestes planerade produktion av grönt väte i Sköldvik som fjärrvärmekälla för Borgå Energi, fick grönt ljus som underlag för investeringsbeslut. Neste har berättat att de tror sig nå beredskap att fatta ett investeringsbeslut om det gröna vätgasprojektet under år 2024.

Investeringsstöd har beviljats projektets bägge parter. Inom ramen för helhetsprojektet skulle det falla på Nestes lott att förverkliga elektrolysörens värmeåtervinning medan Borgå Energis uppgift skulle bli att föra över värmen till Tolkis kraftverk. ”Den preliminära planen är att leda råvärme från Sköldvik längs en undervattensrörledning till kraftverksområdet i Tolkis”, berättar Ari Raunio på Borgå Energi. Rörledningen har en total längd på ungefär 4,6 km, varav undervattensandelen omkring 2,5 km, vilket skulle vara den längsta fjärrvärmerörledningen under vatten i Finland. Med värmepumpar skulle råvärmens temperatur höjas till en för fjärrvärmenätet lämplig nivå. Med den här värmelösningen skulle det produceras ca 25 MW värme för Borgå Energis fjärrvärmenät.

Målsättningen med ANM:s stödprogram är att minska utsläppen av växthusgaser i Finland, att stöda landets kolneutralitetsmålsättningar samt att sporra näringslivet och särskilt industrin att fasa ut användningen av fossila bränslen.

 

För mer information:

Ari Raunio, chef, värme och produktion, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Måns Holmberg, verkställande direktör, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab