Siirry sisältöön

Ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta?

Ilmastonmuutosta pidetään koko maailmaa koskevana perustavanlaatuisena uhkana. Siihen liittyviä haasteita on paljon, ja niihin pyritään vastaamaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti muun muassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla.

EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteena on olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoitteet ovat vielä EU:n yhteisiä tavoitteita kunnianhimoisemmat. Vuoden 2019 hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Ilmastopolitiikkaa ja lainsäädäntöä

EU:n ilmastopolitiikalla ohjataan sekä jäsenmaiden että alueen yhteisiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Ilmastopolitiikan ydintä ovat päästökauppa, kansalliset tavoitteet päästökaupan ulkopuolisille aloille (ns. taakanjako) ja EU:n sopeutumisstrategia.

EU:n ankkuroimat päästövähennystavoitteet ovat myös suomalaisia laillisesti sitovia eurooppalaisen ilmastolain pohjalta. Ilmastolain rinnalla on esitelty ns. Fit for 55 -paketti, johon liittyvät lainsäädäntöneuvottelut aloitettiin syksyllä 2021. Lisäksi yhteistä tekemistä vahvistaa ehdotus eurooppalaiseksi ilmastosopimukseksi.

Läpileikkaavia toimenpiteitä

Asetetut päästövähennystavoitteet koskettavat kaikkia yhteiskunnan sektoreita. Suomessa tavoitteiden saavuttamista tukevina toimenpiteinä on nostettu esiin mm. lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto, rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen, kiertotalouden edistäminen, ilmastoystävällinen ruokapolitiikka sekä ympäristöhaittojen rankempi verottaminen. Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta yli 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Asetetut tavoitteet istuvat hyvin Porvoon Energian tapaan toimia. Kautta aikojen yhtiön tahtotila on ollut jatkuvasti lisätä päästöttömän tuotannon ja sähkönhankinnan osuutta sekä aktiivisesti investoida uuden sukupolven hankkeisiin ja uusiutuvaan energiaan.

”Kaikki Porvoon Energian myymä sähkö on hiilineutraalia ja uusiutuvaa. Pyrimme siihen, että sekä tuottamamme sähkön että lämmön ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Vaikka olemme pieni paikallinen energiayhtiö, olemme silti yksi alamme ja kokoluokkamme edelläkävijöistä. Tuotantomme täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit ja kaikki energiantuotannolle asetetut vaatimukset jo nyt, mistä olemme erittäin ylpeitä”, Porvoon Energian ympäristö- ja kehityspäällikkö Jukka Rouhiainen toteaa.

Fokus puhtaassa energiassa

Sitran syksyllä 2021 julkaiseman Sähköistämisen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa -selvityksen mukaan Suomen on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet näköpiirissä olevalla teknologialla. Pääasiassa tavoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti edellyttää fossiilisten polttoaineiden korvaamista puhtaasti tuotetulla sähköllä teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä.

”Meille yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä toimintaamme ohjaava arvo elinympäristömme säilyttämiseksi myös tuleville sukupolville. Siksi myös meidän investointiohjelmamme tähtää tuotantomme ympäristöystävällisyyden aktiiviseen kehittämiseen – linjassa koko EU:n ja Suomen tavoitteiden kanssa”, Rouhiainen päättää.

Lähteet: Euroopan komissio, Ympäristöministeriö, Valtioneuvosto, Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Ilmasto-opas.fi

Teksti: Nita Torni
Valokuva: Shutterstock

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Porvoon Energian asiakaslehdessä 1/2022.